Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dela za ureditev, obnovo in popravilo stavb Evropskega računskega sodišča
Naročnik:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave v TED:
04/08/2018
Rok za prejem ponudb:
05/10/2018
Status:
Zaprto
Informacije
AO 641
Dela za ureditev, obnovo in popravilo stavb Evropskega računskega sodišča
Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu „Sodišče“) namerava izbrati gospodarski subjekt (v nadaljnjem besedilu „izvajalec“), ki bo izvajal dela za ureditev, obnovo in popravilo njegovih stavb v zvezi z zunanjim in notranjim stavbnim pohištvom ter zaključnimi deli.Sklenila se bo okvirna pogodba za izvedbo naslednjih 2 vrst del:— del za vzdrževanje in popravilo, ki se bodo izvajala v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča: vzdrževalna dela, obnovitvena dela z namenom vzdrževanja ravni kakovosti stavbne dediščine, razna popravila senčil, vrat in oken, periodične dostave nadomestnih delov za popravila itd.,— projektov preureditve ali obnove, ki obsegajo kompleksnejša gradbena dela na večjih območjih, ki zahtevajo sodelovanje več podjetij.
Gradnje
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
04/08/2018
Se ne uporablja
Se ne uporablja
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 149-340234 Obvestilo o javnem naročilu 04/08/2018