Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Opredelitev, ocenjevanje, izmenjava in razširjanje najboljših praks za humano ob...
Naročnik:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave v TED:
24/07/2018
Rok za prejem ponudb:
07/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
ENV.D.2/SER/2018/0019
Opredelitev, ocenjevanje, izmenjava in razširjanje najboljših praks za humano obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst
Cilj tega projekta je spodbuditi uporabo najboljših praks za humano obvladovanje invazivnih tujerodnih živalskih vrst s smrtonosnimi in nesmrtonosnimi ukrepi, ne da bi pri tem ogrozili cilje Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Projekt bo obravnaval predvsem živalske vrste s seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ter Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo).Opredelil bo obstoječe učinkovite ukrepe za obvladovanje invazivnih tujerodnih živalskih vrst z namenom odstranjevanja, nadzora in/ali preprečevanja širjenja njihovih populacij, da bi čim bolj zmanjšali njihov vpliv na biotsko raznovrstnost, povezane ekosistemske storitve in, kjer je ustrezno, človekovo zdravje ali gospodarstvo. Ukrepi bodo ocenjeni glede na njihovo stroškovno učinkovitost, glede na to, za kako humane se smatrajo, in glede na druge možne stranske učinke. Projekt je namenjen tudi razširjanju ukrepov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
24/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 140-319297
Obvestilo o javnem naročilu
24/07/2018 00:00