Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Izboljšave klimatizacije
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
04/08/2018
Rok za prejem ponudb:
28/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
AO/007/18
Izboljšave klimatizacije
Obseg naročila zajema upravljavske, tehnične in administrativne dejavnosti za:(1) pripravo in obdelavo projektov, povezano dodatno dokumentacijo, informacijsko modeliranje gradbenih objektov za dobavo, namestitev, preskušanje in začetek obratovanja opreme za obnovitvena dela v okviru tega javnega razpisa. To vključuje tudi projekt za distribucijo pohištva in notranjo opremo v prostorih na podlagi standardnega pohištva urada EUIPO.Izvajalec bo moral pripraviti potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh ustreznih licenc in dovoljenj od začetka do prevzema v obratovanje in legalizacije;(2) izvedbo del. To zajema materialno izvedbo del v zvezi z dobavo in namestitvijo, opredeljenih v projektu, vključno z zagotovitvijo vsega materiala, delovne sile in orodij. Dobava standardnega pohištva na uradu EUIPO je izključena;(3) vzdrževanje v garancijskem obdobju.
Gradnje
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 149-340215 Obvestilo o javnem naročilu 04/08/2018 00:00