Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: oblikovanje strategije EU...
Naročnik:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave v TED:
08/08/2018
Rok za prejem ponudb:
13/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2018/023
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju spretnosti: oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)
Javni razpis v obliki odprtega postopka z namenom sklenitve pogodbe o storitvah na naslednjem področju: „oblikovanje strategije EU, ki obravnava spretnosti in potrebe po zaposlovanju v papirni vrednostni verigi (proizvodnja celuloze in papirja ter tiskanje na papir)“.Splošni cilj tega javnega razpisa je zagotoviti okvir za razvoj strategije v zvezi s sektorskimi spretnostmi in zaposlovanjem za papirno vrednostno verigo EU, ki obravnava trenutne in verjetne prihodnje potrebe po spretnostnih, vsebine na področju izobraževanja in usposabljanja ter vprašanja zaposlovanja in bo služila kot podlaga za pomoč sektorju pri ohranjanju konkurenčnosti na globalni ravni vpričo tehnoloških sprememb in sprememb politike, ki predstavljajo odziv na družbene izzive.Delovni paketi in naloge, ki jih bo moral opraviti izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 151-346186
Obvestilo o javnem naročilu
08/08/2018 00:00