Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza dejanske razpoložljivosti zemljišč v EU; dinamika sprememb (opuščena zem...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
17/08/2018
Rok za prejem ponudb:
21/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
N° ENER/C2/2018-440
Analiza dejanske razpoložljivosti zemljišč v EU; dinamika sprememb (opuščena zemljišča, nerodovitna zemljišča, slana zemljišča itd.) in možnosti za uporabo energijskih poljščin
Cilji te študije so:— zagotoviti najnovejše statistične in znanstvene podatke o obstoječih obdelanih kmetijskih površinah v EU, — zagotoviti najnovejše statistične podatke in znanstvene dokaze o opuščanju kmetijskih zemljišč v EU,— opredeliti razloge za opuščanje kmetijskih zemljišč,— Komisijo podpreti pri pripravi predlogov politik, ki lahko ta trend preusmerijo, in— Komisijo podpreti pri pripravi predlogov politik, namenjenih obnovi opuščenih kmetijskih zemljišč in njihovi aktivni obdelavi z namenom pridelave energijskih poljščin.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/08/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 157-359392
Obvestilo o javnem naročilu
17/08/2018 00:00