Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Posodobitev Uredbe Komisije (ES) št. 1418/2007 o pošiljkah odpadkov
Naročnik:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave v TED:
10/08/2018
Rok za prejem ponudb:
19/10/2018
Status:
Zaprto
Informacije
TRADE2018/D1/D06
Posodobitev Uredbe Komisije (ES) št. 1418/2007 o pošiljkah odpadkov
Splošni cilj naročila je pripraviti informacije o pravnih zahtevah ali omejitvah (če obstajajo) glede uvoza nenevarnih odpadkov (tj. odpadkov, ki niso zajeti v Baselski konvenciji) v vseh državah in na vseh ozemljih, ki so zunaj EU in za katere se ne uporablja Sklep OECD, vključno z morebitnimi posebnimi zahtevami za odpadke, namenjene predelavi ali odstranjevanju. V okviru naročila bodo poleg tega zbrane informacije o stališčih organov in industrijskih organov glede najboljšega načina spodbujanja mednarodne trgovine s sekundarnimi surovinami (tj. sortiranimi odpadki), ob hkratnem zagotavljanju, da tovrstna trgovina ne bi povzročila okoljske škode.V okviru študije bodo zbrane ažurne informacije o pravnih zahtevah (če obstajajo) za uvoz nenevarnih odpadkov v državah in na ozemljih, za katere se ne uporablja Sklep OECD, vključno z morebitnimi zahtevami, ki se razlikujejo na podlagi tega, ali gre za uvoz z namenom predelave ali uvoz z namenom odstranjevanja.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
10/08/2018 00:00
19/10/2018 16:00
23/10/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 153-350140 Obvestilo o javnem naročilu 10/08/2018 00:00