Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zamenjava kemijskih snovi, ki bi lahko vzbujale skrb (faza II)
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
17/08/2018
Rok za prejem ponudb:
26/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2017/025
Zamenjava kemijskih snovi, ki bi lahko vzbujale skrb (faza II)
To je javni razpis v obliki odprtega postopka z namenom sklenitve 1 naročila storitev v zvezi z zamenjavo kemijskih snovi, ki bi lahko vzbujale skrb. Izvajalec bo moral spodbujati in razširjati rešitve na določenih področjih, kot so biogospodarstvo, recikliranje in biocidni proizvodi, s ciljem pospešiti zamenjavo nekaterih kemijskih snovi z alternativnimi rešitvami in zmanjšati stroške raziskav MSP na področju alternativnih rešitev za izbrane nevarne kemikalije. Delo je razdeljeno na 3 naloge, ki jih je treba izvesti, kot je določeno v oddelku 1.4.1 razpisnih specifikacij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
Se ne uporablja
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 157-359375 Obvestilo o javnem naročilu 17/08/2018 00:00