Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študija o stroških energije, davkih in vplivu vladnih posegov na naložbe v energ...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
11/09/2018
Rok za prejem ponudb:
24/10/2018
Status:
Zaprto
Informacije
ENER A4/2018/471
Študija o stroških energije, davkih in vplivu vladnih posegov na naložbe v energetskem sektorju
Cilj je zbrati informacije o stroških proizvodnje energije ter sistemskih in zunanjih stroških v energetskem sektorju, vzporedno s pregledom davkov, povezanih s porabo energije, ki se plačujejo v splošni proračun, ter pripraviti popis vladnih posegov v zvezi z energijo. Študija bo zajela 28 držav članic EU, vse glavne energetske vire in glavne panoge zunaj energetskega sektorja, ki so največje porabnice energije, kot so industrija, promet in kmetijstvo. Študija mora tudi zagotoviti čim popolnejšo zbirko podatkov za države G20. V študiji bo treba za vključitev v pobude energetske unije opredeliti najboljše prakse v državah članicah EU za merjenje subvencij na fosilna goriva in analizirati vpliv subvencij na fosilna goriva na cilje na področju razogljičenja politik EU in naložbe v podnebju prijazne energetske tehnologije. Rezultati študije so lahko uporabljeni v naslednjem poročilu o cenah in stroških energije ter poročilu o stanju energetske unije.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 174-393677 Obvestilo o javnem naročilu 11/09/2018 00:00