Podrobnosti javnega razpisa

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Naslov:
Podpora za države EU/EGP ter predpristopne in sosednje države EU v zvezi s pripr...
Naročnik:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave v TED:
13/09/2018
Rok za prejem ponudb:
19/11/2018
Status:
Zaprto
Informacije
OJ/2018/PHC/8245
Podpora za države EU/EGP ter predpristopne in sosednje države EU v zvezi s pripravljenostjo na izredne razmere na področju javnega zdravja; sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4
Da bi okrepil svoja prizadevanja glede zagotavljanja podpore državam EU/EGP ter predpristopnim in sosednjim državam EU v zvezi z vzpostavitvijo učinkovitih sistemov pripravljenosti, išče ECDC podporo na naslednjih področjih:(1) zagotavljanje pregleda literature o temah, povezanih s pripravljenostjo na izredne razmere na področju javnega zdravja;(2) ocenjevanje (vrednotenje) pripravljenosti na izredne razmere na področju javnega zdravja;(3) razvoj metodologije za spremljanje in ocenjevanje pripravljenosti na izredne razmere na področju javnega zdravja;(4) delavnice na temo pripravljenosti in simulacijske vaje za izboljšanje zmogljivosti in sposobnosti.Vsako področje se nanaša na eno ali več faz cikla pripravljenosti, saj se lahko podpora državam članicam zagotovi na različne načine.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
13/09/2018 00:00
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Zagotavljanje pregleda literature o temah, povezanih s pripravljenostjo na izredne razmere na področju javnega zdravja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Sklop 2
Ocenjevanje (vrednotenje) pripravljenosti na izredne razmere na področju javnega zdravja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Sklop 3
Razvoj metodologije za spremljanje in ocenjevanje pripravljenosti na izredne razmere na področju javnega zdravja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Sklop 4
Delavnice na temo pripravljenosti in simulacijske vaje za izboljšanje zmogljivosti in sposobnosti
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 199-449724
Popravek
16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113
Obvestilo o javnem naročilu
13/09/2018 00:00