Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpora strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo (SET), ukrep št. 6 o energe...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
26/09/2018
Rok za prejem ponudb:
02/11/2018
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/C2/2018-453-A6
Podpora strateškemu načrtu za energetsko tehnologijo (SET), ukrep št. 6 o energetski učinkovitosti v industriji
V integriranem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (SET), ki ga je sprejela Komisija, je določenih 10 glavnih ukrepov, kjer so potrebne raziskave in inovacije. Med temi ključnimi ukrepi je ukrep 6 usmerjen v „zmanjšanje energetske intenzivnosti in povečanje konkurenčnosti industrije EU".Posebne nove „Dejavnosti“ so bile opredeljene v izvedbenem načrtu ukrepa 6, da bi prispevale k doseganju ciljev; vključevale bodo evropske in nacionalne projekte, ki se bodo izvajali v sodelovanju z več državami članicami EU in državami, ki so povezane z načrtom SET, na področju učinkovite rabe energije in virov v industriji.Ponudbe bodo prispevale k uresničevanju izvedbenega načrta (vključno z razvojem področij in projektnih zamisli v dejanske projekte) in krepitvi sinergij med evropskimi in nacionalnimi programi za raziskave in inovacije v državah članicah EU in državah, ki so povezane z načrtom SET, na področju učinkovite rabe energije in virov ter zmanjšanja emisij CO2 v industriji, pa tudi podpirale delovne skupine za ukrep 6 pri posodabljanju strategije.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glej razpisne specifikacije.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 185-417780 Obvestilo o javnem naročilu 26/09/2018 00:00