Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo za storitve na področju analize, ocene in razvoja politike v zv...
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
04/04/2012
Rok za prejem ponudb:
22/05/2012
Status:
Zaprto
Informacije
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Okvirno naročilo za storitve na področju analize, ocene in razvoja politike v zvezi z vplivi lahkih cestnih vozil na podnebje.
Uredba (ES) št. 443/2009 (CO2 iz avtomobilov) določa kratkoročni cilj 130 g CO2/km, ki ga morajo doseči proizvajalci osebnih avtomobilov do leta 2015 z začetno fazo, ki se bo pričela 2012. Za leto 2020 je določen dolgoročni cilj 95 g CO2/km. Uredba (EU) št. 510/2011 (CO2 iz dostavnih vozil) določa cilj 175 g CO2/km, ki ga morajo doseči proizvajalci dostavnih vozil do leta 2017. Za leto 2020 je določen dolgoročni cilj 147 g CO2/km.Sprejeta je bila vrsta nadaljnjih ukrepov v zvezi z izvajanjem z namenom sprejetja različnih elementov teh uredb.Člen 13(5) Uredbe (ES) št. 443/2009 zahteva pregled ciljev specifičnih emisij in odstopanj za majhne in ozko specializirane proizvajalce z namenom opredelitve:— načinov za doseganje, do leta 2020, dolgoročnega cilja 95 g CO2/km na stroškovno učinkovit način,— vidikov izvajanja tega cilja, vključno s premijo za presežne emisije.Vzporedno člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 določa podobne zahteve in zahteva potrditev dosegljivosti cilja.Komisija trenutno izvaja pregleda uredb (ES) št. 443/2009 (CO2 iz avtomobilov) in (EU) 510/2011 (CO2 iz dostavnih vozil), ki bi morala biti zaključena do konca leta 2012. Pojavi se lahko potreba po občasni pomoči v zvezi s postopkom sprejetja v Evropskem parlamentu in Svetu. Pojavi se lahko potreba po nadaljnji podpori v zvezi s katerim koli izvajanjem ali spremljanjem, ki se zahteva oziroma se bo lahko zahtevalo. Prav tako se lahko pojavijo zahteve v zvezi z nadaljnjim razvojem politike. Primeri lahko vključujejo morebitne nadaljnje preglede zakonodaje, potrebo po obravnavi morebitne interakcije med zakonodajo v zvezi z dostavnimi vozili in katero koli prihodnjo strategijo v zvezi s težkimi vozili ali morebitnih prihodnjih ukrepov v zvezi z motornimi dvokolesniki ali štirikolesniki.Za ta skupek zakonodaje in politik se predvideva redno pregledovanje z namenom upoštevanja novih znanstvenih informacij. Poleg tega morajo biti politike EU predmet stalnega ocenjevanja z namenom presoje njihove učinkovitosti in pravilnega izvajanja, zlasti z ozirom na doseganje ciljev EU v zvezi s podnebnimi spremembami. Uspešni ponudnik bo moral zagotavljati storitve v povezavi z naslednjim:(1) analitična podpora v zvezi z vplivi emisij iz vozil na podnebje in življenjskim ciklom energije, predvsem CO2;(2) analiza specifičnih vidikov trenutne zakonodaje EU v zvezi s CO2 iz cestnih vozil in njenih ukrepov za izvajanje ter vidikov, ki bi lahko bili predmet sprememb; (3) tehnologije, stroški, koristi, stroškovna učinkovitost, omejitve v zvezi z dobavo, cenovne premije, drugi gospodarski vplivi in druge posledice ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz vozil na podnebje;(4) vpogled v pretekle spremembe na trgu vozil, kar zadeva razvoj segmentov vozil, zagotovljeno opremo, stroške, tehnične vidike, ponudbo proizvajalca, preference potrošnikov, vpliv na emisije, ki vplivajo podnebje; (5) analiza in ocena v zvezi z verjetnimi prihodnjimi spremembami tehničnih vidikov, tržnih trendov, razvoja na področju povpraševanja potrošnikov in ponudbe proizvajalcev; (6) podpora pri razvoju politike za emisije in energijsko označevanje vozil na mestu prodaje ter izvajanje ustrezne zakonodaje EU;(7) svetovanje glede vprašanj v zvezi z emisijami konvencionalnih onesnaževal zraka iz vozil in njihovo povezanostjo z emisijami, ki vplivajo na podnebje;(8) tehnično in pravno svetovanje glede vprašanj v zvezi s postopki za homologacijo;(9) priložnostne informacije in svetovanje v zvezi z drugimi vidiki tržišč za motorna vozila, tehnologijo in okoljskimi vplivi;(10) vpliv standardov za vozila EU za zmanjšanje emisij, ki vplivajo na podnebje, na svetovno trgovino in konkurenčnost.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
04/04/2012 00:00
Se ne uporablja
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2012/S 66-106926 Obvestilo o javnem naročilu 04/04/2012 00:00