Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev svetovanja IT za Evropsko agencijo za okolje (EEA) na pod...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
17/10/2018
Rok za prejem ponudb:
16/11/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EEA/DIS/18/012
Zagotavljanje storitev svetovanja IT za Evropsko agencijo za okolje (EEA) na področju naprednih infrastrukturnih operacij in podpore prve stopnje za Microsoftovo infrastrukturo (2 sklopa)
EEA namerava skleniti okvirna naročila storitev s ponudniki storitev svetovanja IT na področju naprednih infrastrukturnih operacij in podpore prve stopnje za Microsoftovo infrastrukturo. Javni razpis je razdeljen na 2 sklopa.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Pogoji sodelovanja
Seznam in kratek opis pogojev:Kot je navedeno v oddelku 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Napredne infrastrukturne operacije V okviru tega sklopa mora bodoči izvajalec zagotoviti napredne infrastrukturne operacije, predvsem povezane z administracijo sistema Linux, na primer:— administracija naprednega sistema in zagon v virtualnem okolju visoke razpoložljivosti,— varnostni ukrepi, kot so posodobitve sistema, preprečevanje vdorov in varnostno kopiranje/obnova,— ocenjevanje in izboljšave varnostnih postopkov,— upravljanje sistema za upravljanje vsebine (CMS), relacijske podatkovne baze in podatkovne baze NoSQL,— upravljanje, načrtovanje in optimizacija omrežja,— upravljanje aplikacij, nameščenih s tehnologijo Docker.
Sklop 2 Podpora prve stopnje za Microsoftovo infrastrukturo V okviru tega sklopa mora bodoči izvajalec zagotoviti podporo prve stopnje za Microsoftovo infrastrukturo, na primer:— upravljanje storitev pomoči uporabnikom IKT s sistemom beleženja dogodkov ter intervencijami na lokaciji ali na daljavo,— upravljanje osebnih računalnikov in administracija uporabnikov v večinsko Windows okolju,— upravljanje in konfiguracija osebnih računalnikov z Windows 7 in 10, ki uporabljajo razna programska orodja,— upravljanje popravkov in posodobitev sistemov osebnih računalnikov za ohranjanje varnosti in zasebnosti,— upravljanje in namestitev tiskalnikov, skenerjev in druge periferne opreme,— zagotavljanje tehnične podpore za videokonference in spletne seminarje,— podpora za omrežje, strežnike, podatkovne baze in druge infrastrukturne naloge,— zagotavljanje usposabljanja IT za osebje EEA iz programske opreme, ki se uporablja na EEA, predvsem MS Office in Windows.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 200-453475 Obvestilo o javnem naročilu 17/10/2018 00:00