Podrobnosti javnega razpisa

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Naslov:
Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del, del za ogrevanje, pre...
Naročnik:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave v TED:
24/10/2018
Rok za prejem ponudb:
30/11/2018
Status:
Zaprto
Informacije
AO 675
Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del, del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarnih del v stavbah Evropskega računskega sodišča
Namen tega razpisnega postopka je izbrati izvajalca, ki bo zagotavljal storitve vzdrževanja tehničnih napeljav v stavbah, ki jih zaseda Sodišče, ter izvajal elektroinštalacijska dela, dela za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarna dela.Naročilo sestavljata 2 ločena sklopa:— sklop 1: vzdrževanje električnih in varnostnih napeljav ter izvedba elektroinštalacijskih del v stavbah Evropskega računskega sodišča,— sklop 2: vzdrževanje napeljav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarnih napeljav ter izvedba del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarnih del v stavbah Evropskega računskega sodišča.
Gradnje
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
24/10/2018 00:00
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Vzdrževanje napeljav in izvedba elektroinštalacijskih del
Naročilo zajema te storitve vzdrževanja:— vse operacije preventivnega vzdrževanja,— vse operacije korektivnega vzdrževanja,— vse storitve vodenja,— vse storitve pomoči pri okoljskem upravljanju,— pomoč med rednimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvaja pooblaščeni organ.Te storitve je treba zagotavljati v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča.Elektroinštalacijska dela, ki ne spadajo med posege, ki jih zajemajo storitve vzdrževanja, in po katerih bi se lahko pojavila potreba v času trajanja naročila, se nanašajo predvsem na manjše izboljšave in/ali projekte preureditve ali obnove ali na spremljanje del, ki jih izvajajo tretja podjetja. Manjše izboljšave se lahko izvajajo v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča, medtem ko so projekti preureditve ali obnove zahtevnejši posegi, ki zahtevajo sodelovanje več podjetij. Vsak od teh projektov se bo izvedel samo enkrat v času trajanja naročila.Seznam glavnih napeljav, vključenih v naročilo, je naveden v Prilogi 2A. Njihov tehnični in količinski opis je zgolj okviren. Ta seznam ni izčrpen in ga mora po potrebi dopolniti izvajalec. Vse napeljave naj bi bile v brezhibno delujočem stanju. Vsa povezana oprema, naprave in dodatki se obravnavajo kot sestavni del napeljav.Sodišče je pripravilo predviden in neizčrpen seznam storitev in dobav, ki bi jih Sodišče lahko zahtevalo, bodisi v okviru korektivnega vzdrževanja bodisi v okviru del, povezanih s tem naročilom (Priloga 2C). Seznam ne zavezuje Sodišča, da te storitve/dela odda v izvedbo, in se lahko sčasoma in v skladu s potrebami še spremeni.
Sklop 2
Vzdrževanje napeljav in izvedba del za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter sanitarnih del
Naročilo zajema te storitve vzdrževanja:— vse operacije preventivnega vzdrževanja,— vse operacije korektivnega vzdrževanja,— vse storitve vodenja,— vse storitve pomoči pri okoljskem upravljanju,— pomoč med rednimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvaja pooblaščeni organ.Te storitve je treba zagotavljati v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča.Dodatna dela za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo / sanitarna dela, ki ne spadajo med posege, ki jih zajemajo storitve vzdrževanja, in po katerih bi se lahko pojavila potreba v času trajanja naročila, se nanašajo predvsem na manjše izboljšave in/ali projekte preureditve ali obnove ali na spremljanje del, ki jih izvajajo tretja podjetja. Manjše izboljšave se lahko izvajajo v celotnem obdobju trajanja naročila v skladu s potrebami Sodišča, medtem ko so projekti preureditve ali obnove zahtevnejši posegi, ki zahtevajo sodelovanje več podjetij. Vsak od teh projektov se bo izvedel samo enkrat v času trajanja naročila.Seznam glavnih napeljav, vključenih v naročilo, je naveden v Prilogi 2A. Njihov tehnični in količinski opis je zgolj okviren. Ta seznam ni izčrpen in ga mora po potrebi dopolniti izvajalec. Vse napeljave naj bi bile v brezhibno delujočem stanju. Vsa povezana oprema, naprave in dodatki se obravnavajo kot sestavni del napeljav.Sodišče je pripravilo predviden in neizčrpen seznam storitev in dobav, ki bi jih Sodišče lahko zahtevalo, bodisi v okviru korektivnega vzdrževanja bodisi v okviru del, povezanih s tem naročilom (Priloga 2C). Seznam ne zavezuje Sodišča, da te storitve/dela odda v izvedbo, in se lahko sčasoma in v skladu s potrebami še spremeni.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 210-479171
Popravek
31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118
Obvestilo o javnem naročilu
24/10/2018 00:00