Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza trga na državni ravni in ravni EU na področju kmetijstva
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
31/10/2018
Rok za prejem ponudb:
11/12/2018
Status:
Zaprto
Informacije
TA2018142 R0 TAP
Analiza trga na državni ravni in ravni EU na področju kmetijstva
Splošni cilj naloge je EIB in GD za kmetijstvo zagotoviti dodatno zmogljivost pri pripravi sklopa tržnih analiz finančnih potreb v 2 sektorjih, kmetijskem in kmetijsko-živilskem, za vsako državo EU posebej. Sektorja je treba analizirati ločeno na podlagi ustreznih podatkov in potrebe po njihovem zbiranju. Na podlagi teh analiz bo treba za vsak sektor pripraviti še splošno oceno skupnih značilnosti na širši ravni, tj. na ravni EU.Cilj podpore ponudnika storitev v okviru te naloge je doseči naslednje rezultate:(1) 24 finančnih tržnih poročil o potrebah po financiranju za kmetijska podjetja za vsako državo EU, ki jo raziskava zajema, posebej (EU‑28 brez Združenega kraljestva, Luksemburga, Malte in Cipra);(2) splošno poročilo na ravni celotne EU, vključno z oceno finančnega stanja v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju;(3) povzetek, ki zajema tako poročila na ravni EU kot poročila za vsako državo posebej.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2018/S 210-479165
Obvestilo o javnem naročilu
31/10/2018 00:00