Podrobnosti javnega razpisa

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Naslov:
Okvirna naročila za zagotavljanje večinoma notranje strokovne pomoči pri izvajan...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
31/10/2018
Rok za prejem ponudb:
03/12/2018
Status:
Zaprto
Informacije
EEA/DIS/R0/18/013
Okvirna naročila za zagotavljanje večinoma notranje strokovne pomoči pri izvajanju storitve spremljanja kopnega Copernicus (CLMS) in usklajevanju interdisciplinarne storitve Copernicus na kraju samem
Namen razpisa je skleniti okvirne storitvene pogodbe z gospodarskimi subjekti za zagotavljanje večinoma notranjih (v prostorih EEA) in v omejenem obsegu zunanjih (v prostorih izvajalca ali drugje) svetovalnih storitev v podporo izvajanja storitve spremljanja kopnega Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service – CLMS) in usklajevanja interdisciplinarne storitve Copernicus na kraju samem. Notranji strokovnjaki morajo redno sodelovati z ekipo EEA Copernicus na različnih področjih in izvajati zlasti naslednje naloge:— načrtovanje konceptov za podporo razpisov,— zagotavljanje podpore pri upravljanju naročil proizvodnje in— ocenjevanje kakovosti rezultatov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v oddelkih 2.2.1 in 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/10/2018 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Opazovanje Zemlje v zvezi s pokrovnostjo/rabo tal ter geoprostorske metode in tehnike EEA išče svetovalce na področju opazovanja Zemlje v zvezi s pokrovnostjo/rabo tal ter geoprostorskih metod in tehnik.Značilne naloge:— opredeliti pristop zagotavljanja/preverjanja minimalne kakovosti (QA/QC), ki ga morajo zagotoviti ponudniki za zagotavljanje kakovosti izdelkov CLMS, vključno z načrtom vzorčenja in kazalniki, ki jih je treba izračunati,— opredeliti neodvisen pristop potrjevanja izdelkov CLMS ob upoštevanju vrste podatkov in popolnih specifikacij,— načrtovanje vzorčenja za kakovost.
Sklop 2 Referenčni podatki EEA išče svetovalce na področju referenčnih podatkov.Značilne naloge:— podpiranje ekipe Copernicus pri upravljanju projektov referenčnih podatkov (npr. EU-DEM, EU-hydro) ob upoštevanju rešitve DEM na ravni programa Copernicus, ki jo pripravlja ESA, in dostopnih podatkovnih sklopov DEM v državah članicah, ob hkratnem zagotavljanju popolne pokritosti, usklajenih specifikacij in politike Copernicus o podatkih in informacijah,— podpiranje ekipe Copernicus pri razumevanju in ocenjevanju posebne potrebe po referenčnih podatkih, ki so jo izrazile glavne službe Copernicus, ter upoštevanje možnosti združenja posebnih zahtev v enotno interdisciplinarno zahtevo,— podpiranje ekipe Copernicus pri izvajanju primerov uporabe vzorcev, ki temelji na geoprostorski analizi nabora referenčnih podatkov v povezavi z izdelki storitve Copernicus.
Sklop 3 Komuniciranje in ozaveščanje EEA išče svetovalce na področju komuniciranja in ozaveščanja.Značilne notranje naloge:— usklajevanje dogodkov Copernicus, ki potekajo na agenciji EEA in zunaj EEA,— razvoj in pisanje vsebin za notranje in zunanje medijske komunikacije, vključno z internetom (spletišča in družbeni mediji), videom, tiskom in e-pošto,— oblikovanje zapisov za kratke (5–10 min) video posnetke, ki predstavljajo/promovirajo nove izdelke ali nove lastnosti proizvodov CLMS in/ali razlagajo primere področij uporabe,— vzdrževanje izbranih kanalov družbenih omrežij,— vzdrževanje podatkovne zbirke deležnikov CLMS,— razvoj predlogov za trgovsko blago, usklajevanje njegove proizvodnje in razširjanja.Značilne zunanje naloge:— zagotavljanje spletnih storitev pomoči uporabnikom (ki pokrivajo celoten portfelj storitev CLMS) od ponedeljka do petka, z izjemo danskih praznikov in praznikov EU, od 9:00 do 17:00 po srednjeevropskem času, le v angleščini,— organiziranje in izvajanje spletnih usposabljanj/delavnic za izbrane izdelke CLMS,— pripravljanje in razširjanje novic CLMS za portal,— vzdrževanje najnovejših elektronskih podatkovnih listov izdelkov (1–2 strani); naloga vključuje izdelavo in posodabljanje podatkovnih listov izdelkov, ko se novi izdelki izdelajo ali posodobijo,— sistematsko iskanje ustreznih primerov rabe tal Copernicus, povezovanje z udeleženimi institucijami in posamezniki, analiziranje zbranih primerov rabe in njihova registracija v podatkovno zbirko primerov.
Sklop 4 Geografski informacijski sistemi (GIS), geo-informacijske tehnologije in obdelava obsežnih podatkov EEA išče svetovalce na področju geografskih informacijskih sistemov (GIS), geo-informacijskih tehnologij in obdelave obsežnih podatkov.Značilne naloge:— pakiranje geoprostorskih podatkovnih nizov v izdelke za razširjanje (usklajevanje, formati, projekcije, prostorska ločljivost itd.),— izvajanje zahtevanih posodobitev obstoječih izdelkov Copernicus,— vzdrževanje kataloga kopenskih izdelkov Copernicus, zagotavljanje skladnosti metapodatkov kopenskih podatkovnih nizov Copernicus z zbirko INSPIRE,— vzdrževanje podatkovnih nizov posnetkov zelo visoke in visoke ločljivosti,— objavljanje storitev WMS Copernicus na strežniku ArcGIS ter ohranjevanje spletnih zemljevidov v ArcGIS na spletu,— vzdrževanje zemljevidov na kopenskem portalu Copernicus,— optimizacija delovanja portala CLMS,— zagotovitev operativne dostopnosti za končne uporabnike in interoperabilnosti med izbranimi (glavnimi) platformami, operacijskimi sistemi in brskalniki,— zagotavljanje pomoči ekipi Copernicus pri nalogah GIS in geo-informacijskih nalogah na splošno,— vzdrževanje dokumentacije, ki zajema vse sprejete korake, procese in postopke obdelave podatkov,— komuniciranje s pobudami storitev za dostop do podatkov in informacij (Data and Information Access Services – DIAS) v imenu ekipe Copernicus za spremljanje kopnega,— podpiranje ekipe Copernicus pri pripravi podatkov in izdelkov CLMS za vključitev v storitve DIAS,— podpiranje ekipe Copernicus pri opredelitvi ustrezne strategije pozicioniranja in prilagoditve portfelja CLMS v zvezi s pobudo storitve obsežnih podatkov v več oblakih, ki nastaja v Evropi, in zlasti v zvezi z opazovanjem Zemlje.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 212-483700 Popravek 03/11/2018 00:00
2018/S 210-479162 Obvestilo o javnem naročilu 31/10/2018 00:00