Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpiranje politik o fluoriranih toplogrednih plinih (4 sklopi)
Naročnik:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Datum objave v TED:
29/12/2018
Rok za prejem ponudb:
25/02/2019
Status:
Zaprto
Informacije
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Podpiranje politik o fluoriranih toplogrednih plinih (4 sklopi)
Za uspešno izvajanje Uredbe (EU) št. 517/2014 je treba skleniti pogodbo (sklop 2) za prihodnjo podporo pri izvajanju. Pri mednarodnih pogajanjih bo treba zagotoviti tudi tehnični prispevek in razširjanje naših politik (sklop 1). Postopno zmanjševanje mora biti izvedeno gladko, njegovim vplivom na trg pa je treba natančno slediti (sklop 3). Da bi izpolnili naše obveznosti iz člena 21(2) in (4) uredbe, ki zahtevajo predložitev poročil o razpoložljivosti fluoriranih ogljikovodikov (HFC) ter alternativah za uporabo SF6 v stikalnih mehanizmih in alternativah za zamenjavo HFC v klimatskih napravah, je treba skleniti pogodbo za sklop 4.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Mednarodna vprašanja v zvezi s fluoriranimi toplogrednimi plini/snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter razširjanje Splošni cilji tega sklopa so zagotoviti zadostno tehnično podporo med pogajanji na mednarodnih srečanjih v okviru Montrealskega protokola in podpreti GD CLIMA pri dejavnostih ozaveščanja, zlasti o alternativnih možnostih z nizkim globalnim potencialom segrevanja ter o možnostih in scenarijih politike, vključno na mednarodni ravni.
Sklop 2 Notranja podpora Splošni cilj je podpreti GD CLIMA pri izvajanju (novih) politik o F-plinih in zaščiti ozonskega plašča. Specifični cilji tega razpisa so pridobiti:— podporo za notranje izvajanje uredbe o F-plinih, zlasti v zvezi z evidenco HFC, poročanjem, kvotami, funkcijo za pomoč podjetjem in vprašanji skladnosti,— podporo pri analizi zahtevkov za odstopanje v skladu z uredbo o ozonu.
Sklop 3 Spremljanje cen in postopnega zmanjševanja HFC Splošni cilj je analizirati tržne in ekonomske vidike ponudbe in povpraševanja po HFC ter alternativnih tehnologij za interno uporabo GD CLIMA, ki podpirajo spremljanje učinkov Uredbe (EU) št. 517/2014.Specifični cilji tega naročila so:— spremljati in analizirati dogajanje na trgu in gibanje cen na svetovnem trgu in trgu EU v zvezi s HFC,— oceniti delovanje in vplive sistema kvot,— analizirati vpliv postopnega zmanjševanja na inovacije v ustreznih sektorjih,— oceniti obseg nezakonite trgovine in identificirati podjetja, ki ne izpolnjujejo zahtev, kadar je to mogoče.
Sklop 4 Poročila o SF6 in klimatskih napravah Splošni cilj je zbrati, tudi prek raziskav na ravni EU in posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, ter analizirati ustrezne informacije za podporo Komisiji pri izdajanju poročil o oceni stikalnih mehanizmov in klimatskih naprav, kot je navedeno zgoraj. Poleg tega morajo svetovalci pripraviti priporočila za nadaljnji razvoj politik EU na teh področjih.Specifični cilji tega razpisa so:— pripraviti pregled ustreznih obstoječih alternativ in tekočih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti za te sektorje v Evropski uniji,— oceniti možnosti obstoječih alternativ na trgu EU v skladu s 4 merili stroškovne učinkovitosti, tehnične izvedljivosti, energetske učinkovitosti in zanesljivosti,— pripraviti priporočila za nadaljnji razvoj politik EU na teh področjih.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2018/S 250-576682 Obvestilo o javnem naročilu 29/12/2018 00:00