Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Analiza stroškov gradenj v okviru projektov bolnišnične infrastrukture v državah...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
21/01/2019
Rok za prejem ponudb:
21/02/2019
Status:
Zaprto
Informacije
CFT - 1516
Analiza stroškov gradenj v okviru projektov bolnišnične infrastrukture v državah EU‑28, na Zahodnem Balkanu in v Turčiji
Cilj naloge je izvesti sektorsko študijo o stroških naložb (stroških gradenj in opreme) za novozgrajene bolnišnice v državah EU‑28, na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Države so razvrščene v regionalne skupine. Obseg te sektorske študije zajema gradnje novih bolnišnic tako na še nezazidanih zemljiščih kot na že zazidanih, a opuščenih zemljiščih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
http://www.eib.org/about/procurement
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
21/01/2019 00:00
21/02/2019 15:00
22/02/2019 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 014-027741
Obvestilo o javnem naročilu
21/01/2019 00:00