Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje podpore pri dejavnostih, povezanih s poznavanjem strank (Know Your...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
31/01/2019
Rok za prejem ponudb:
29/03/2019
Status:
Zaprto
Informacije
LZ-1527
Zagotavljanje podpore pri dejavnostih, povezanih s poznavanjem strank (Know Your Customer – KYC), in na drugih področjih skladnosti delovanja v obdobju 2019–2022
V skladu s svojim statutom mora EIB delovati po načelih dobrih bančnih praks, v skladu s katerimi je treba regulativne in tržne dejavnosti skrbno nadzorovati.V okviru sklopa 1 namerava EIB izbrati več ponudnikov, ki bodo osebju direktorata za upravljanje in prestrukturiranje transakcij (Transactions Management and Restructurings Directorate – TMR)/enote za dejavnosti poznavanja strank (Know Your Customer – KYC) EIB pomagali pri vsakodnevnih nalogah na področju analize KYC in drugih predhodnih pregledov, povezanih s skladnostjo (npr. v zvezi z integriteto in sankcijami), za nove dejavnosti v obdobju 2019–2022.V okviru sklopa 2 namerava EIB izbrati več ponudnikov, ki bodo direktorat za upravljanje in prestrukturiranje transakcij (TMR) podprli pri ocenjevanju davčnih vprašanj pri projektih, ki jih banka trenutno nadzoruje.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Dejavnosti poznavanja strank/postopek usklajevanja EIB išče zunanje vire strokovnega znanja, ki bodo osebju TMR/enote KYC EIB pomagali pri vsakodnevnih nalogah na področju analize KYC in drugih predhodnih pregledov, povezanih s skladnostjo (npr. v zvezi z integriteto in sankcijami), za nove dejavnosti v obdobju 2019–2022. To obdobje vključuje tudi leta povečanih dejavnosti, v katerih je treba redni pregled KYC nekaterih nasprotnih strank EIB posodobiti (z uporabo pristopa, ki temelji na tveganju).
Sklop 2 Davčna analiza V okviru sklopa 2 namerava EIB izbrati več ponudnikov, ki bodo direktorat za upravljanje in prestrukturiranje transakcij (TMR) podprli pri ocenjevanju davčnih vprašanj pri projektih, ki jih banka trenutno nadzoruje.Ta vprašanja so lahko povezana z davčnimi goljufijami, davčnimi utajami, izogibanjem davkom, škodljivimi davčnimi praksami in/ali praksami agresivnega davčnega načrtovanja v kontekstu pobud, ki jih je Evropska komisija sprožila v okviru svežnja proti izogibanju davkom, in pristopa mednarodnih organizacij za določanje standardov, kot sta Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) in svetovni forum OECD („davčne zadeve“).V zvezi s tem TMR/enota KYC išče zunanje vire strokovnega znanja, ki bodo osebju EIB pomagali pri analizi vpliva, ki ga imajo različna davčna vprašanja na nadzor tekočih projektov.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 022-047122 Obvestilo o javnem naročilu 31/01/2019 00:00