Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Vrednotenje naložb v infrastrukture in dejavnosti za raziskave in tehnološki raz...
Naročnik:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Datum objave v TED:
05/02/2019
Rok za prejem ponudb:
11/03/2019
Status:
Zaprto
Informacije
2018CE16BAT111
Vrednotenje naložb v infrastrukture in dejavnosti za raziskave in tehnološki razvoj, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) načrtuje naknadno vrednotenje naložbenih projektov na področju infrastrukture, strokovnih centrov in dejavnosti za raziskave in tehnološki razvoj, ki so bili v obdobju 2007–2013 financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).V okviru vrednotenja bodo proučene različne vrste intervencij, povezanih z raziskavami in tehnološkim razvojem, ki so bile v obdobju 2007–2013 sofinancirane iz ESRR, ocenjena pa bo tudi podlaga teh intervencij in dokazi o njihovi učinkovitosti.Zagotovljen bo pregled različnih načinov uporabe sredstev ESRR za raziskave in tehnološki razvoj v EU, rezultati pa bodo ocenjeni v obsegu, v katerem jih je mogoče opredeliti. To bo podrobneje proučeno v izbranih državah in regijah, da se opredelijo vrste intervencij, ki so se izkazale za najuspešnejše (ali učinkovite), in dejavniki, ki prispevajo k njihovemu uspehu.Opravljen bo pregled ustrezne literature in dokumentov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 025-054231
Obvestilo o javnem naročilu
05/02/2019 00:00