Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve prevajanja v angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, fi...
Naročnik:
European Parliament, DG Translation
Datum objave v TED:
18/03/2019
Rok za prejem ponudb:
16/04/2019
Status:
Zaprto
Informacije
TRA/EU19/2019
Storitve prevajanja v angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, irščino, italijanščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, nizozemščino,...
Evropski parlament, ki deluje kot naročnik v imenu Evropskega parlamenta, Evropskega računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij, se je odločil za izdajo tega povabila k oddaji ponudb, da bi sklenil okvirne pogodbe za zagotavljanje storitev prevajanja eno- ali večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku v angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, irščino, italijanščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, nizozemščino, portugalščino, slovaščino, slovenščino in švedščino (glejte razpisne specifikacije).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
18/03/2019 00:00
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Prevajanje v bolgarščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v bolgarščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 34 000.
Sklop 2
Prevajanje v češčino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v češčino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 3
Prevajanje v danščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v danščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 4
Prevajanje v nizozemščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v nizozemščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 38 500.
Sklop 5
Prevajanje v angleščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz bolgarščine, češčine, danščine, estonščine, finščine, francoščine, grščine, hrvaščine, irščine, italijanščine, latvijščine, litovščine, madžarščine, malteščine, nemščine, nizozemščine, poljščine, portugalščine, romunščine, slovaščine, slovenščine, španščine in švedščine v angleščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 18 000.
Sklop 6
Prevajanje v estonščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v estonščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 28 500.
Sklop 7
Prevajanje v finščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v finščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 34 000.
Sklop 8
Prevajanje v francoščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, bolgarščine, češčine, danščine, estonščine, finščine, grščine, hrvaščine, italijanščine, latvijščine, litovščine, madžarščine, nemščine, nizozemščine, poljščine, portugalščine, romunščine, slovaščine, slovenščine, španščine in švedščine v francoščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 32 500.
Sklop 9
Prevajanje v grščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v grščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 10
Prevajanje v madžarščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v madžarščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 11
Prevajanje v irščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v irščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 30 500.
Sklop 12
Prevajanje v italijanščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, nemščine in španščine v italijanščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 38 500.
Sklop 13
Prevajanje v latvijščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v latvijščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 28 500.
Sklop 14
Prevajanje v litovščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v litovščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 15
Prevajanje v malteščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v malteščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 28 500.
Sklop 16
Prevajanje v portugalščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v portugalščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 34 000.
Sklop 17
Prevajanje v slovaščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v slovaščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Sklop 18
Prevajanje v slovenščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v slovenščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 29 000.
Sklop 19
Prevajanje v švedščino
Zagotavljanje storitev prevajanja eno- in večjezičnih dokumentov v izvirnem jeziku iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine in španščine v švedščino. Ocenjena največja količina strani, ki jih je treba prevesti na leto, je 33 500.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 060-137775
Popravek
26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613
Obvestilo o javnem naročilu
18/03/2019 00:00