Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študije, namenjene zagotavljanju podpore politiki raziskav in inovacij na področ...
Naročnik:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Datum objave v TED:
15/05/2019
Rok za prejem ponudb:
19/06/2019
Status:
Zaprto
Informacije
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Študije, namenjene zagotavljanju podpore politiki raziskav in inovacij na področju proizvodov in storitev na biološki osnovi
Splošni cilj tega razpisa je zagotoviti nabor novih informacij in analiz, ki bodo podprle opredelitev prihodnjih političnih usmeritev, tehnologiji v vzponu, povpraševanja družbe, izzivov in priložnosti na področju biogospodarstva, namenjenem proizvodom in inovacijam na biološki osnovi.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Ogljično gospodarstvo
Namen storitev je proučiti značilnosti in obseg izziva, povezanega z ogljikom, ter tako zagotoviti pridobivanje in uporabo ogljika, ki sta gospodarna z viri, in opredeliti potencialne načine soočanja s tem izzivom. Poseben poudarek bo na vlogi, ki jo imajo raziskave in inovacije pri soočanju z izzivom na globalni, evropski, nacionalni, regionalni in mestni ravni.
Sklop 2
Naravoslovne in biološke znanosti in tehnologije kot gonilne sile za inovacije na biološki osnovi
Storitev se bo osredotočala na napredek naravoslovnih in bioloških znanosti kot glavnih gonilnih sil za inovacije na biološki osnovi. Izvajalec bo zbral, sistematično razčlenil, analiziral in ocenil informacije in podatke. Namen storitve je podpreti razvoj strateškega pristopa do znanosti, tehnologije in inovacij v državah članicah EU, vključno s scenariji evropskih inovacij na biološki osnovi za leto 2030. Izvedena bo prognostična študija o ključnih potrebah in priložnostih EU na področju raziskav in inovacij na biološki osnovi, ki jih omogočajo naravoslovne in biološke znanosti in tehnologije, njihovi tehnični izvedljivosti, inovacijskem potencialu, gospodarski pomembnosti za Evropo ter morebitnem prispevku k ciljem trajnostnega razvoja.
Sklop 3
Možnosti in napovedi glede uvedbe biorafinerij
Namen storitve je zbrati dokaze ter v sodelovanju z deležniki in strokovnjaki oblikovati napovedi glede uvedbe biorafinerij, ki delujejo na osnovi kemikalij/materialov, v Evropi do leta 2030, in sicer na podlagi poglobljene analize možnosti glede uvedbe biorafinerij, nastajajočih platform za prehod, usmerjevalcev politike, napovedi za vodilne trge, provizij biorafinerij itd.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 093-223799
Obvestilo o javnem naročilu
15/05/2019 00:00