Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Poročilo o stanju ranljivosti z vidika kibernetske varnosti za leto 2018
Naročnik:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Datum objave v TED:
12/03/2019
Rok za prejem ponudb:
11/04/2019
Status:
Zaprto
Informacije
ENISA D-COD-19-T15
Poročilo o stanju ranljivosti z vidika kibernetske varnosti za leto 2018
V letu 2019 se agencija ENISA osredotoča na izboljšanje postopkov ocenjevanja tveganja in obvladovanja ranljivosti, in sicer z zagotovitvijo izčrpne analize o priporočilih glede ranljivosti iz preteklega leta (2018). S Splošno uredbo o varstvu podatkov je bil uveden koncept odgovornosti podjetij, na katere se kršitev varstva podatkov nanaša, zato je treba pri obravnavi ranljivosti sprejeti proaktiven pristop. Obseg te študije je omejen le na analizo priporočil glede ranljivosti iz leta 2018. Vse pripombe in morebitne ugotovljene vrzeli je treba predstaviti v kontekstu priporočil iz preteklega leta. Agencija ENISA pričakuje, da bo izbrani izvajalec informacije o priporočilih glede ranljivosti pridobil iz javno dostopnih virov informacij (npr. nacionalnih zbirk podatkov o ranljivosti), te podatke analiziral in interpretiral ter ugotovitve predstavil z uporabo intuitivnih vizualnih prikazov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v dokumentaciji javnega naročila.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
12/03/2019 00:00
04/04/2019 23:59
05/04/2019 23:59
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 050-113777 Obvestilo o javnem naročilu 12/03/2019 00:00