Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Oblikovanje in izvedba okvira za razvoj modrega gospodarstva
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
19/03/2019
Rok za prejem ponudb:
26/04/2019
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/2019/OP/0008
Oblikovanje in izvedba okvira za razvoj modrega gospodarstva
EASME sproža javni razpis v 2 sklopih, in sicer za izvedbo študij z naslovoma:(1) Nevzdržno financiranje v modrem gospodarstvu: od kod prihaja denar? (z vrednostjo v višini 275 000 EUR);(2) Trajnostna merila za modro gospodarstvo (z vrednostjo v višini 275 000 EUR).Obe študiji spadata v okvir mednarodnih sporazumov iz leta 2015, in sicer Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ter Programa Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. V skladu z zavezami iz navedenih sporazumov si Evropska unija prizadeva spodbujati preusmeritev kapitala v financiranje prehoda na nizkoogljično in trajnostno gospodarstvo, ki je učinkovitejše z vidika rabe virov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Prelomne točke
19/03/2019 00:00
17/04/2019 12:00
Se ne uporablja
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Nevzdržno financiranje v modrem gospodarstvu Sklop 1: „Nevzdržno financiranje v modrem gospodarstvu: od kod prihaja denar?“
Sklop 2 Trajnostna merila za modro gospodarstvo Sklop 2: „Trajnostna merila za modro gospodarstvo“
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 055-125844 Obvestilo o javnem naročilu 19/03/2019 00:00