Podrobnosti javnega razpisa

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Naslov:
Izbor pristojnega zdravnika za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA)
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
01/04/2019
Rok za prejem ponudb:
06/05/2019
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Izbor pristojnega zdravnika za Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA)
EFSA svojim zaposlenim zagotavlja zdravstvene storitve na delovnem mestu prek notranje zdravstvene službe. EFSA mora v zvezi z zdravjem osebja izpolnjevati zahteve iz Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. V členu 13 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je določeno, da mora začasni uslužbenec pred zaposlitvijo opraviti zdravniški pregled pri uradnem zdravniku institucije, da se ugotovi, ali izpolnjuje pogoje v skladu s členom 12(2)(d). Enako velja za pogodbene uslužbence v zvezi s členom 83 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Ta razpisni postopek je namenjen sklenitvi okvirne pogodbe za največ 4 leta z izvajalcem za zagotavljanje storitev. Storitve bosta zagotavljala pristojni zdravnik in medicinska sestra.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
85141000
ITH52
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 064-148181 Obvestilo o javnem naročilu 01/04/2019 00:00