Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnična podpora za preprečevanje in zatiranje radikalizacije
Naročnik:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave v TED:
22/05/2019
Rok za prejem ponudb:
31/07/2019
Status:
Zaprto
Informacije
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Tehnična podpora za preprečevanje in zatiranje radikalizacije
GD HOME želi zagotoviti zunanje strokovne storitve in tehnično podporo, ki jih potrebuje Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija), zlasti pa njen Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: GD HOME) za podporo pri izvajanju svojih dejavnosti na področju preprečevanja ter za uskladitev in krepitev znanja in strokovnosti na področju radikalizacije z namenom nadaljnjega razvoja in lažjega izvajanja preventivnih ukrepov na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
79000000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Strokovnjaki: Podpora in izmenjave v zvezi z radikalizacijo (mreža za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN))
Krepitev znanj in spretnosti strokovnjakov na prvi stopnji, zlasti s ponujanjem priložnosti za mreženje ter razvojem dobrih praks in navodil (sklop 1).
Sklop 2
Oblikovalci politik in raziskovalci: podpora in izmenjave v zvezi z radikalizacijo
Izboljšanje zmogljivosti držav članic, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter prednostnih tretjih držav pri učinkovitem boju proti radikalizaciji, zlasti s ponujanjem priložnosti za mreženje, ciljno usmerjenimi storitvami in storitvami, ki temeljijo na potrebah, ter raziskavami in analizami.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 098-236407
Obvestilo o javnem naročilu
22/05/2019 00:00