Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja osebja evropskih ...
Naročnik:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave v TED:
31/05/2019
Rok za prejem ponudb:
02/07/2019
Status:
Zaprto
Informacije
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja osebja evropskih institucij, uradov, drugih organov in agencij EU, ki zaseda ali bi lahko bilo pozvano k zasedanju vodstvenih položajev
Večkratna okvirna naročila v kaskadi za storitve usposabljanja in inštruiranja osebja evropskih institucij, uradov, drugih organov in agencij EU, ki zaseda ali bi lahko bilo pozvano k zasedanju vodstvenih položajev.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/05/2019 00:00
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop 1: Usposabljanje na področju vodstvenih sposobnosti
Glavne naloge izvajalca v okviru sklopa 1 bodo:(i) da izvaja tečaje, ki so prikazani v sedanjem programu šol, priloženem kot Priloga 1, dokler trajajo, in razvije nove programe za šolo. To vključuje zlasti kombinirano učenje in metode poklicnega razvoja, ki temeljijo na podpori skupin;(ii) da razvije in vodi prilagojene tečaje usposabljanja v skladu s posebnimi potrebami institucije ali skupine institucij. To vključuje zlasti kombinirano učenje in učenje na daljavo/virtualno učenje;(iii) da zagotovi ekipo kakovostnih inštruktorjev za izvedbo teh programov usposabljanja;(iv) da aktivno spremlja ocenjevanje predlaganih dejavnosti usposabljanja in sprejme potrebne korektivne ukrepe v soglasju z zadevnim naročnikom.
Sklop 2
Inštruiranje za vodstveno osebje in timsko inštruiranje
Glavne naloge izvajalca v okviru sklopa 2 bodo:(i) da zagotovi ekipo inštruktorjev, vključno z visoko usposobljenimi inštruktorji (od katerih bi nekateri morali imeti možnost, da delujejo kot inštruktorji in nadzorniki inštruktorjev), ki imajo sami veliko izkušenj z upravljanjem, za zagotavljanje storitev inštruiranja (v primeru nekaterih tudi z usposabljanjem in nadzorom inštruktorjev za interne inštruktorje) v imenu šole in drugih naročnikov;(ii) da aktivno spremlja ocenjevanje predlaganih dejavnosti usposabljanja in sprejme potrebne korektivne ukrepe v soglasju z zadevnim naročnikom.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 104-250682
Obvestilo o javnem naročilu
31/05/2019 00:00