Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okoljski računi
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
02/08/2019
Rok za prejem ponudb:
27/09/2019
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/E/2019/009
Okoljski računi
Ta javni razpis se nanaša na: pomoč pri razvoju vprašalnikov in obdelavi podatkov o okoljskih računih; metodološko podporo.Statistične storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so razdeljene v naslednje sklope:sklop 1: podpora pri potrjevanju in razvoju monetarnih okoljskih računov;sklop 2: zbiranje podatkov in razvoj fizičnih okoljskih računov;sklop 3: posodabljanje in uporaba modelov za ocenjevanje ekvivalenta surovin (model RME);sklop 4: podpora pri pripravi statistike o vodi in razvoju vodnih računov;sklop 5: računovodstvo sekundarnih surovin in odpadkov;sklop 6: gospodarski vidiki krožnega gospodarstva.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Javno naročilo
79330000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
02/08/2019 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Podpora pri potrjevanju in razvoju monetarnih okoljskih računov Cilj tega javnega razpisa za sklop 1 je:— podpreti Eurostat v postopku zbiranja, potrjevanja, zapolnjevanja vrzeli in ocenjevanja podatkov za statistično področje monetarnih okoljskih računov,— podpreti analizo podatkov, oceno kakovosti in razširjanje za statistično področje monetarnih okoljskih računov,— vzdrževati, izboljševati in upravljati obstoječa orodja IT ter razvijati in izvajati nova in učinkovitejša, celovitejša in skladnejša orodja IT, ki bodo združljiva z informacijskim okoljem Eurostata, za izpolnjevanje vprašalnikov po državah, preverjanje podatkov po državah in za Eurostatovo potrjevanje, analizo in razširjanje podatkov,— podpreti metodološki razvoj monetarnih okoljskih računov in razvoj novih zbirk podatkov na področju okoljsko-ekonomskih računov Eurostata.
Sklop 2 Zbiranje podatkov in razvoj fizičnih okoljskih računov Cilj tega javnega razpisa za sklop 2 je pomagati Eurostatu pri pripravi podatkov in razvoju na področju fizičnih okoljskih računov, natančneje za 3 module Uredbe (EU) št. 691/2011.
Sklop 3 Posodabljanje in uporaba modelov za ocenjevanje ekvivalenta surovin (model RME) Cilj tega javnega razpisa je pomagati Eurostatu pri:— posodabljanju, reviziji in uporabi Eurostatovega modela ekvivalenta surovin (Raw Material Equivalent – RME) v EU ter pri posodabljanju/reviziji njegove dokumentacije,— posodabljanju in izboljševanju poenostavljene različice modela (državnega orodja RME), posodabljanju/reviziji njegove dokumentacije in zagotavljanju podpore uporabnikom orodja in nacionalnim statističnim uradom, ki sodelujejo pri ocenjevanju MFA-RME,— izvajanju, preskušanju in nadaljnjem razvoju metode razčlenitve, ki se trenutno razvija za Eurostatovo meddržavno vhodno–izhodno tabelo (inter-country input-output table – ICIOT), da bi se premaknili v smeri prehoda na meddržavno vhodno-izhodno jedro modela v prihodnosti,— pripravi prispevkov za mednarodni razvoj pri ocenjevanju kazalnikov pretoka materialov, ki temeljijo na povpraševanju, zlasti za institucionalizacijo globalne podatkovne zbirke vhodnih in izhodnih podatkov in okoljskih razširitev.
Sklop 4 Podpora pri pripravi statistike o vodi in razvoju vodnih računov Glavni cilji sklopa 4 tega javnega razpisa so dvojni, in sicer glede statistike o vodi in vodnih računov:(1) podpreti Eurostatovo zbiranje statističnih podatkov o vodi v celotnem proizvodnem ciklu. Ponudnik bo prispeval k pripravi, nemotenemu izvajanju in spremljanju izvajanja zbiranja podatkov, katerega cilj je doseči visoko kakovost podatkovnih zbirk evropske statistike o vodi;(2) podpreti Eurostatovo pripravo na oblikovanje prihodnjih vodnih računov s prispevanjem k metodološkemu razvoju in pripravo/oceno možnosti za pravno kritje.
Sklop 5 Računovodstvo sekundarnih surovin in odpadkov Cilj tega javnega razpisa za sklop 5 je ustvariti vseevropske račune za pretok materialov in račune za odpadke, vključno s tokovi sekundarnih surovin, in tudi račune fizičnih materialnih sredstev. To bodo enkratne ocene kot študija izvedljivosti, preden se upošteva redna proizvodnja (ki ne bo del tega naročila).
Sklop 6 Gospodarski vidiki krožnega gospodarstva Cilj tega javnega razpisa za sklop 6 je razviti okvire za zbiranje ekonomskih podatkov o krožnem gospodarstvu in biogospodarstvu, zbrati podatke in opisati generično konceptualno metodo ter opredeliti proces razmejevanja.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 148-363149 Obvestilo o javnem naročilu 02/08/2019 00:00