Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Ocene Y-0 dobavnih vidikov energetskih bilanc in ključni kazalniki
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
19/06/2019
Rok za prejem ponudb:
16/09/2019
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/E/2019/007
Ocene Y-0 dobavnih vidikov energetskih bilanc in ključni kazalniki
Ta javni razpis se nanaša na:— razvoj metodologije za ocenjevanje (kratkoročno napovedovanje) letnih statističnih podatkov o energiji in izračunavanje najpomembnejših vsot energetskih bilanc ter ključnih energetskih kazalnikov za spremljanje napredka na področju doseganja evropskih ciljev (npr. delež energije iz obnovljivih virov in energetska učinkovitost) v tekočem letu. Metodologijo je treba razviti tako, da bodo rezultati pripravljeni na objavo decembra. Kot ključni glavni vir za ocenjevanje je treba zato uporabiti razpoložljive mesečne statistične podatke o energiji,— razvoj metodologije na podlagi podatkov o energiji iz več referenčnih let in izvedbo natančne analize ocen končnih podatkov, ki jih posredujejo države poročevalke,— razvoj orodja za izračun, ki je enostaven za uporabo in ga lahko Eurostat uporabi za pripravo teh ocen v prihodnosti.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
79330000
LU
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
19/06/2019 00:00
16/09/2019 16:00
18/09/2019 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 116-283867
Obvestilo o javnem naročilu
19/06/2019 00:00