Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Javni razpis za večkratno okvirno naročilo za oceno učinka, storitve ocenjevanja...
Naročnik:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave v TED:
21/06/2019
Rok za prejem ponudb:
30/07/2019
Status:
Zaprto
Informacije
HOME/2018/ISFB/PR/EVAL/0017
Javni razpis za večkratno okvirno naročilo za oceno učinka, storitve ocenjevanja in storitve, povezane z ocenjevanjem, na področju migracij in notranjih zadev
Namen naročila je zlasti Generalnemu direktoratu za migracije in notranje zadeve (GD HOME), pa tudi drugim službam Komisije in agencijam s področja notranjih zadev (Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravic (eu-LISA), Evropskemu azilnemu podpornemu uradu (EASO), Evropski agenciji za mejno in obalno stražo (Frontex) in Evropskemu centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)) zagotoviti pravočasne, z dokazi podprte intelektualne storitve v podporo oceni učinka, ocenjevanju in dejavnostim, povezanim z ocenjevanjem.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
79000000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
21/06/2019 00:00
30/07/2019 16:00
01/08/2019 15:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Okvirno naročilo za oceno učinka, storitve ocenjevanja in storitve, povezane z ocenjevanjem, na področju migracij
Namen naročila je GD HOME, pa tudi drugim službam Komisije in agencijam s področja notranjih zadev zagotoviti pravočasne, z dokazi podprte intelektualne storitve v podporo oceni učinka, ocenjevanju in dejavnostim, povezanim z ocenjevanjem, na področju migracij.— Možna tema ocenjevanja na področju migracij: obstoječa zakonodaja, strategije in akcijski načrti, agencije in mreže EU, kot je Evropska migracijska mreža, finančni programi, kot je Sklad za azil, migracije in vključevanje oziroma kateri koli drug finančni program, ki ga upravljajo GD HOME in agencije, obstoječi obsežni informacijski sistemi, kot sta SIS in VIS, in prihodnji informacijski sistemi, ter podatkovne zbirke na ravni EU na splošno,— možne pobude, ki so lahko predmet ocene učinka na področju migracij: predlogi za novo zakonodajo ali spremembe obstoječe zakonodaje, vključno z izvedbenimi in delegiranimi akti, kjer je to potrebno, predlogi za nezakonodajne pobude, ki opredeljujejo prihodnje politike, izvedbeni ukrepi (npr. predmeti postopkov v odboru), ki bodo verjetno imeli pomembne učinke.Druge storitve, povezane z ocenjevanjem, vključujejo posebne raziskovalne dejavnosti, namenjene podpiranju dejavnosti ocenjevanja GD HOME na področju migracij, kot so (neizčrpen seznam): poročila o izvajanju zakonodajnih instrumentov, študije izvedljivosti, naloge zbiranja podatkov, posvetovanje z deležniki, količinska opredelitev in monetizacija stroškov možnosti politike, opredelitev metodoloških okvirov ipd.
Sklop 2
Okvirno naročilo za oceno učinka, storitve ocenjevanja in storitve, povezane z ocenjevanjem, na področju varnosti
Namen naročila je GD HOME, pa tudi drugim službam Komisije in agencijam s področja notranjih zadev zagotoviti pravočasne, z dokazi podprte intelektualne storitve v podporo oceni učinka, ocenjevanju in dejavnostim, povezanim z ocenjevanjem, na področju varnosti.Naslednji ukrepi so lahko predmet ocenjevanja na področju varnosti:— obstoječa zakonodaja, strategije in akcijski načrti,— agencije in mreže EU,— finančni programi, kot je Sklad za notranjo varnost ali kateri koli drugi finančni program, ki ga upravljajo GD HOME in agencije,— obstoječi obsežni informacijski sistemi, kot je SIS, vključno s prihodnjimi informacijskimi sistemi, in podatkovne zbirke na ravni EU na splošno (kot sta evidenca podatkov o potnikih (PNR) in predhodne informacije o potniku).Naslednje pobude so lahko predmet ocene učinka na področju varnosti:— predlogi za novo zakonodajo ali spremembe obstoječe zakonodaje, vključno z izvedbenimi in delegiranimi akti, kjer je to potrebno,— predlogi za nezakonodajne pobude, ki opredeljujejo prihodnje politike,— izvedbeni ukrepi (npr. predmeti postopkov v odboru), ki bodo verjetno imeli pomembne učinke.Druge storitve, povezane z ocenjevanjem, vključujejo posebne raziskovalne dejavnosti, namenjene podpiranju dejavnosti ocenjevanja GD HOME na področju varnosti, kot so (neizčrpen seznam): poročila o izvajanju zakonodajnih instrumentov, študije izvedljivosti, vključno s študijami o možnostih informacijske tehnologije, povezanih s politikami, industrijske in tržne študije, naloge zbiranja podatkov, posvetovanje z deležniki, količinska opredelitev in monetizacija stroškov možnosti politike, opredelitev metodoloških okvirov ipd.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 118-288651
Obvestilo o javnem naročilu
21/06/2019 00:00