Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pravna podpora in zastopanje v pravdnih postopkih pred sodišči Unije in nacional...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
20/05/2019
Rok za prejem ponudb:
19/06/2019
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/LA/2019/02
Pravna podpora in zastopanje v pravdnih postopkih pred sodišči Unije in nacionalnimi sodišči
EFSA sproža ta javni razpis za zagotavljanje storitev v zvezi s podporo pred in med pravdnimi postopki, zastopanje pred pristojnim sodiščem in kakršno koli dodatno pravno podporo.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
79110000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Italijansko pravo Pravna podpora in zastopanje pred vsemi italijanskimi jurisdikcijami v zvezi s primeri, vloženimi v okviru dejavnosti EFSA. To lahko med drugim vključuje lokalno delovno pravo, pogodbeno pravo, nepremičninsko, upravno in davčno pravo.
Sklop 2 Živilska zakonodaja EU Pravna podpora in zastopanje pred pristojnimi jurisdikcijami v zvezi s primeri, vloženimi v okviru dejavnosti EFSA, v zvezi z njeno osnovno dejavnostjo, kot je opredeljeno v členu 22 Uredbe (ES) št. 178/2002 in ustreznih pravnih aktih EU.
Sklop 3 Kadrovski predpisi EU Pravna podpora in zastopanje pred pristojnimi jurisdikcijami v zvezi s primeri, vloženimi v okviru izvajanja kadrovskih predpisov EU.
Sklop 4 Ustavno pravo EU Pravna podpora in zastopanje pred pristojnimi jurisdikcijami v zvezi s primeri, vloženimi v okviru izvajanja institucionalne zakonodaje EU, vključno z uredbo o javnem dostopu do dokumentov, finančno uredbo EU, internimi pravili EFSA ali katero koli drugo veljavno določbo ali pravnim instrumentom.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 096-231066 Obvestilo o javnem naročilu 20/05/2019 00:00