Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pregled spolno občutljive rabe jezika v angleščini in drugih jezikih EU
Naročnik:
European Institute for Gender Equality
Datum objave v TED:
23/05/2019
Rok za prejem ponudb:
02/07/2019
Status:
Zaprto
Informacije
FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
Pregled spolno občutljive rabe jezika v angleščini in drugih jezikih EU
Splošni cilj je zagotoviti, da se v publikacijah in/ali spletnih besedilih inštituta EIGE upoštevajo vidiki spola ter da so te publikacije in/ali spletna besedila jasna, enostavna za branje in zanimiva za oblikovalce politik in laično občinstvo, in sicer v angleščini ali drugih jezikih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
73210000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
23/05/2019 00:00
01/07/2019 23:59
01/07/2019 23:59
02/07/2019 11:00
03/07/2019 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Pregled spolno občutljive rabe jezika v angleščini Jasne, jedrnate in zanimive vsebine so bistvenega pomena za spodbujanje bolje utemeljenega in na dokazih temelječega odločanja oblikovalcev politike in drugih deležnikov, ki stremijo k večji enakosti med ženskami in moškimi. Namen sklopa 1 je inštitut EIGE podpreti pri pripravi publikacij, ki ustrezajo temu opisu.
Sklop 2 Pregled spolno občutljive rabe jezika v jezikih EU, razen angleščine Cilj je inštitut EIGE podpreti pri zagotavljanju jezikovne kakovosti publikacij ali spletnih besedil v jezikih, ki niso angleščina, in zagotoviti, da so vidiki spola v ciljnem jeziku v skladu z izvirnim angleškim besedilom.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 114-278777 Popravek 17/06/2019 00:00
2019/S 099-238493 Obvestilo o javnem naročilu 23/05/2019 00:00