Podrobnosti javnega razpisa

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Naslov:
Zagotovitev zunanjega osebja in storitev za vzdrževanje, podporo, razvoj in izve...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
03/07/2019
Rok za prejem ponudb:
11/10/2019
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1561
Zagotovitev zunanjega osebja in storitev za vzdrževanje, podporo, razvoj in izvedbo programskih paketov in posebnih informacijskih sistemov v skupini EIB
Ta javni razpis je razdeljen v 12 ločenih sklopov, pri čemer vsak sklop predstavlja drugačno tehnično področje in obseg:sklop 1: finančni paketi;sklop 2: sistem za upravljanje dokumentov – SharePoint;sklop 3: sistem za upravljanje dokumentov – Content Server;sklop 4: aplikacije v okviru pisarniškega programskega paketa;sklop 5: vodilo za podjetniške storitve (Enterprise Service Bus – ESB) in v storitve usmerjena arhitektura (Service Oriented Architecture – SOA);sklop 6: aplikacije, specifične za EIB;sklop 7: tehnična podpora za aplikacije in podatkovne zbirke;sklop 8: poslovna analiza, vodenje projektov in storitve preskušanja;sklop 9: intranetne in ekstranetne spletne strani in aplikacije;sklop 10: skladišče podatkov;sklop 11: administrativne storitve;sklop 12: PeopleSoft.EIB bo podpisala večkratne okvirne sporazume z največ 5 izbranimi ponudniki na sklop.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 finančni paketi; Sklop 1 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem finančnih (standardnih) paketov, ki se uporabljajo na področjih zakladnic, trga kapitala, zalednih posojil in upravljanja tveganj.
Sklop 2 Sistem za upravljanje dokumentov – SharePoint Sklop 2 zajema vzdrževanje, podporo in razvoj aplikacij in rešitev SharePoint.
Sklop 3 Sistem za upravljanje dokumentov – Content Server Sklop 3 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem sistema za upravljanje dokumentov EIB (Content Server). Zahtevane storitve so razvrščene v 3 kategorije: razvoj, vzdrževanje in delovanje.
Sklop 4 Aplikacije v okviru pisarniškega programskega paketa Sklop 4 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem posebnih poslovnih aplikacij v EIB. EIB je razvila ali kupila in izvedla več aplikacij na podlagi rešitev, kot so programska oprema BMC Remedy, Archibus Java, Sybase PowerBuilder itd. Ta zbirka aplikacij se imenuje aplikacije v okviru pisarniškega programskega paketa.
Sklop 5 Vodilo za podjetniške storitve in v storitve usmerjena arhitektura Sklop 5 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, administracijo, podporo, načrtovanjem in razvojem storitev in vmesne opreme vodila za podjetniške storitve (ESB) EIB (integracijska platforma) ter razvojem programa EIB za v storitve usmerjeno arhitekturo (SOA).
Sklop 6 Aplikacije, specifične za EIB Sklop 6 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem posebnih (internih) aplikacij Banke.
Sklop 7 Tehnična podpora za aplikacije in podatkovne zbirke Sklop 7 zajema storitve podpore za podatkovne zbirke in aplikacije, povezane s tehnologijami in izdelki, ki jih uporablja EIB, tako strežniškimi kot uporabniškimi orodji.
Sklop 8 Poslovna analiza, vodenje projektov in storitve preskušanja Sklop 8 zajema zagotavljanje storitev Banki na področju poslovnih analiz, vodenja projektov in preskušanja za standardne storitve IT in obseg platforme.
Sklop 9 Intranetne in ekstranetne spletne strani in aplikacije Sklop 9 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem intranetnih in ekstranetnih spletnih strani, mobilnih aplikacij in aplikacij v skupini EIB ob upoštevanju tehnoloških izboljšav in razvoja v skupini EIB.
Sklop 10 Skladišče podatkov Sklop 10 zajema vzdrževanje, podporo in razvoj skladišča operativnih podatkov in administrativnega skladišča ter z njim povezano poročanje in vmesnike.
Sklop 11 Administrativne storitve Sklop 11 zajema storitve administrativne podpore v zvezi z javnimi naročili, proračunom, pogodbami, projektom in poročanjem v zvezi z zunanjimi storitvami IT.
Sklop 12 PeopleSoft. Sklop 12 zajema storitve, povezane z vzdrževanjem, podporo in razvojem nabora programov PeopleSoft Banke. Zahtevane storitve so razvrščene v 3 kategorije: razvoj, vzdrževanje in delovanje.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 172-418764 Popravek 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Obvestilo o javnem naročilu 03/07/2019 00:00