Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje pomorskih podatkov in informacij za nekomercialno uporabo in dosto...
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
18/07/2019
Rok za prejem ponudb:
21/08/2019
Status:
Zaprto
Informacije
EMSA/OP/20/2019
Zagotavljanje pomorskih podatkov in informacij za nekomercialno uporabo in dostop do njih
Cilj naročila je zagotoviti zgodovinske in najnovejše pomorske informacije in podatke za nekomercialno uporabo, saj so obdelava podatkov, pridobivanje podatkov in analiza podatkov bistveni, da bi se Komisiji in državam članicam omogočilo, da sprejmejo ustrezne ukrepe za izboljšanje svojega delovanja ter ocenijo učinkovitost in stroškovno učinkovitost obstoječih ukrepov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
72320000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Premiki ladij, identifikacija pristanišč in povezane podrobnosti o ladjah
Ta sklop zajema podatke o premikih ladij (postanki v pristanišču, privezi in tranzitna gibanja), identifikaciji pristanišč in podrobnostih o ladjah v času gibanja, da bi imeli podporne informacije v zvezi z dejavnostjo ladij. Točni podatkovni elementi so opisani za vsak modul posebej (od modula a. do modula b.). Kadar se za podatkovno polje (npr. številka IMO podjetja, oznaka vrste ladje) zagotovijo samo kode, je treba za razumevanje pomena podatkov uporabiti tabele za dekodiranje.
Sklop 2
Življenjski cikel ladje
Ta sklop zajema podatke o ladji in zgodovinske podatke o ladji, podatke o ladjarski družbi in zgodovinske podatke o ladjarski družbi v zvezi z ladjami, podatke o nezgodah v okviru dejavnosti ladijskega prevoza, pregledih pomorske inšpekcije države pristanišča in povezanih pomanjkljivostih, oskrbi z gorivom in popravilih in/ali predelavah (če je ustrezno), varnostnem preverjanju (če je ustrezno), ladijskem motorju, ladijski opremi, novogradnjah in rušenjih, spletni naročnini za uporabnike v EMSA, ki omogoča hiter dostop do najnovejših posodobitev, in dovoljenju za vizualizacijo podatkov o ladji in podatkov o ladijskem motorju v drugih aplikacijah EMSA (moduli a. do g.).
Sklop 3
Zbiranje podatkov o ladji
Ta sklop zajema izdelke po meri in dostop do pomorskih aplikacij, ki zagotavljajo informacije o dejavnostih oskrbe ladje z gorivom in prevozu blaga po morju, vključno s prevozom naftnega tovora (modula a. in b.).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 137-336355
Obvestilo o javnem naročilu
18/07/2019 00:00