Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Ocena stroškov na enoto za projekte naložb v cestno infrastrukturo
Naročnik:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Datum objave v TED:
31/07/2019
Rok za prejem ponudb:
06/09/2019
Status:
Zaprto
Informacije
2018CE16BAT154
Ocena stroškov na enoto za projekte naložb v cestno infrastrukturo
Ta študija zajema pregled stroškov na enoto pri projektih v cestnem sektorju oziroma intervencijskih projektih naložb v cestno infrastrukturo, in sicer izključno v vseevropskem prometnem omrežju, jedrnem in celovitem, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU („uredba TEN‑T“). Študija bo črpala podatke iz do 300 projektov v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) (programsko obdobje 2000–2006), Kohezijskega sklada (KS) (programski obdobji 2000–2006 in 2007–2013) in evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) (programsko obdobje 2014–2020).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
79400000
BE100
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 146-358684
Obvestilo o javnem naročilu
31/07/2019 00:00