Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije in Evrop...
Naročnik:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Datum objave v TED:
26/07/2019
Rok za prejem ponudb:
Se ne uporablja
Status:
Odpri
Informacije
COJ-PROC-19/010
Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite
Storitve varovanja in požarne varnosti za sedanje in prihodnje stavbe Sodišča Evropske unije in Evropskega javnega tožilstva ter ocena kakovosti teh storitev in svetovanje na področju varnosti in zaščite.Naročilo zajema:— sklop 1: operativno upravljanje varnosti in zaščite,— sklop 2: ocena in spremljanje izvedbe in kakovosti storitev, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1, ter svetovanje na področju varnosti in zaščite.
Storitve
Omejeno
Odpri
Preverjeno
79713000
Prelomne točke
26/07/2019 00:00
Se ne uporablja
Se ne uporablja
Se ne uporablja
29/08/2019 17:00
Se ne uporablja
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Storitve varovanja in požarne varnosti za stavbe naročnika Operativno upravljanje varnosti in zaščite stavb, ki jih zasedata ali jih bosta zasedala Sodišče Evropske unije in Evropsko javno tožilstvo. Naloge vključujejo različne vrste storitev, med drugim upravljanje varnostne nadzorne točke (PCS) in požarne nadzorne točke (PCI), statično in mobilno varovanje, mobilne patrulje, oboroženo zaščito stavb in pomembnih oseb, nadzor dostopa, sprejem, recepcijo, akreditacijo, varovanje gradbišč, videonadzor, varnostne storitve, ki zajemajo predvsem požarno varnost in nujno medicinsko pomoč, administrativna dela (pregled tiska itd.) in usposabljanja.
Sklop 2 Ocena kakovosti storitev varovanja in požarne varnosti, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1, ter svetovanje na področju varnosti in zaščite Ocena in spremljanje izvedbe in kakovosti storitev, ki jih bo opravljal izvajalec sklopa 1.Naloge vključujejo storitve ocenjevanja kakovosti storitev in svetovanja na področju varnosti in zaščite, izvedbo študij, pridobivanje podatkov iz javnih virov (Open Source Intelligence – OSINT), posebna administrativna dela (evidence o državah, obveščanje o kriznih dogodkih itd.).
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2019/S 143-350785 Obvestilo o javnem naročilu 26/07/2019 00:00