Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev vzdrževanja
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
31/10/2019
Rok za prejem ponudb:
20/12/2019
Status:
Zaprto
Informacije
AO/001/19
Zagotavljanje storitev vzdrževanja
Namen tega naročila je opredeliti storitve, ki jih bo izvajalec izvajal v okviru vzdrževanja stavb Urada in stavb, ki jih ima Urad v najemu.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
45259000
ES521
Pogoji sodelovanja
— nedavno dokazilo o vpisu v trgovski register ali register poklicev,— posebno dovoljenje, ki gospodarskemu subjektu omogoča izvajanje tovrstnih naročil v državi njegovega sedeža. Gospodarski subjekt, ki mu je naročilo oddano, mora pred podpisom pogodbe s strani naročnika predložiti dokazilo o vpisu v register izvajalcev in podjetij (glejte povezavo https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/ ),— če se ponudnik opira na sposobnosti drugih subjektov, pisna zaveza teh subjektov, ki potrjuje, da bodo ponudniku zagotovili vire, potrebne za izvedbo naročila.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 211-514669
Obvestilo o javnem naročilu
31/10/2019 00:00