Podrobnosti javnega razpisa

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Naslov:
Okvirne pogodbe za storitve učenja in razvoja za uslužbence institucij, organov ...
Naročnik:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave v TED:
06/11/2019
Rok za prejem ponudb:
23/12/2019
Status:
Zaprto
Informacije
HR/R1/PO/2019/024
Okvirne pogodbe za storitve učenja in razvoja za uslužbence institucij, organov in agencij Evropske unije
Namen tega javnega razpisa je Evropski komisiji in drugim institucijam, organom in agencijam Evropske unije zagotoviti okvirne pogodbe, ki zajemajo storitve učenja in razvoja za uslužbence, zajete v kadrovskih predpisih, in zunanje uslužbence, na področju 5 sklopov.Storitve, ki jih je treba zagotoviti, vključujejo vsaj:— načrtovanje in izvedbo individualnih tečajev in dogodkov za skupine,— načrtovanje drugih dejavnosti/formatov učenja,— spremljanje skupin ob dejavnostih učenja in izvajanju skupnih praks,— zagotavljanje individualne ali skupinske podpore, mentorstva in usposabljanja,— izdelavo učnega gradiva,— izbiranje/sestavljanje obstoječih učnih virov,— zagotavljanje svetovanja na področju učenja in razvoja.Te storitve so podrobneje opisane v razpisni dokumentaciji.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve učenja in razvoja na področjih mednarodnih zadev, uprave EU, prava, oblikovanja politik in gradnje strategije
Za podrobnejši opis glejte razpisno dokumentacijo na spletnem naslovu iz točke I.3).
Sklop 2
Sklop 2: storitve učenja in razvoja na področju človeških virov
Za podrobnejši opis glejte razpisno dokumentacijo na spletnem naslovu iz točke I.3).
Sklop 3
Storitve učenja in razvoja na področju pogajanj na evropski in mednarodni ravni, vključno z internimi, medinstitucionalnimi in večkulturnimi pogajanji
Za podrobnejši opis glejte razpisno dokumentacijo na spletnem naslovu iz točke I.3).
Sklop 4
Storitve učenja in razvoja na področju profesionalnih komunikacij
Za podrobnejši opis glejte razpisno dokumentacijo na spletnem naslovu iz točke I.3).
Sklop 5
Storitve učenja in razvoja na področjih gospodarstva, financ, revizije in internega nadzora
Za podrobnejši opis glejte razpisno dokumentacijo. Glejte spletni naslov, naveden v točki I.3).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 219-536644
Popravek
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Obvestilo o javnem naročilu
06/11/2019 00:00