Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dela za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
14/10/2019
Rok za prejem ponudb:
27/11/2019
Status:
Zaprto
Informacije
AO/004/19
Dela za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
EUIPO namerava oddati naročilo za izvedbo del na EUIPO prek 2 sklopov.Sklop 1: nova izvedba ali obnovitvena dela. Postopek ponovnega odpiranja konkurence se bo uporabil za oddajo posebnih naročil za izvedbo del v vrednosti nad 60 000 EUR do vključno 750 000 EUR (proračun za izvedbo naročila).Sklop 2: majhna dela in operativne spremembe. Postopek v kaskadi bo uporabljen za izvedbo majhnih del v vrednosti do vključno 60 000 EUR (proračun za izvedbo naročila) in izvedbo operativnih sprememb v kateri koli stavbi in kampusih sedeža.
Gradnje
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
45200000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Nova izvedba ali obnovitvena dela
Obseg storitev, ki ustrezajo sklopu 1: nova izvedba ali obnovitvena dela, je:(1) dejanska izvedba nove izvedbe in/ali obnovitvenih del s projektnim proračunom nad 60 000 EUR do vključno 750 000 EUR (proračun za izvajanje naročila), od tehnične dokumentacije izvedbe, vključno z dobavo in namestitvijo opreme in vseh materialov, preiskavami in preskusi, delovnimi in gradbenimi metodami, ki zagotavljajo spoštovanje časovnih rokov, cen in lastnosti, določenih v projektih in/ali tehnični dokumentaciji;(2) zagon objektov, povezanih z vsakim opravljenim delom ali namestitvijo;(3) čiščenje po izvedbi;(4) priprava izvedbene („as built“) dokumentacije, povezane z izvedbo dela ali namestitev;(5) korektivno vzdrževanje namestitev v času garancijskega obdobja. Preventivno vzdrževanje bo obvezno dodeljeno splošnemu vzdrževalnemu podjetju EUIPO, kot je navedeno v pogodbi;(6) vključene so tudi vse tehnične, administrativne, organizacijske in inšpekcijske dejavnosti, potrebne za zagotavljanje zahtevane kakovosti izvedenih del in namestitev ter operativnih sprememb.
Sklop 2
Majhna dela in operativne spremembe
Predmet del tega sklopa je mogoče razvrstiti na naslednji način:Nova izvedbena dela: nova izvedbena dela vključujejo vsa dela novih infrastruktur, objektov ali zgradb znotraj katere koli stavbe ali kampusa EUIPO v Španiji ali v tujini tako danes kot v prihodnosti.Obnovitvena dela: obnovitvena dela vključujejo vsa razširitve, izboljšave, posodobitve, adaptacije, prilagoditve ali ojačitve katere koli lastnosti EUIPO, vključno z opremljanjem, ki vključujejo postavitev novih objektov ali posodobitev obstoječih znotraj katere koli stavbe ali kampusa EUIPO v Španiji ali v tujini tako danes kot v prihodnosti.Operativne spremembe: cilj operativnih sprememb je, da se takoj ali v kratkem obdobju odpravijo nepredvideni dogodki ali tisti, ki jih Urad ne more popraviti, ali da se zadovoljijo nujne potrebe, ki lahko povzročijo tveganje za delovanje Urada. Poleg zgoraj opisanih del obseg storitev vključuje tudi:(1) naročilo zahteva niz minimalnih človeških in materialnih virov, da se bodo lahko dela izvedla s solventnostjo. Zato se zahteva razpoložljivost delovne skupine s stalno prisotnostjo na EUIPO in hitro odzivno silo z razpoložljivostjo v manj kot 24 urah;(2) zagon objektov, povezanih z vsakim opravljenim delom ali namestitvijo;(3) čiščenje po izvedbi;(4) priprava izvedbene („as built“) dokumentacije, povezane z izvedbo majhnih del;(5) korektivno vzdrževanje namestitev v času garancijskega obdobja. Preventivno vzdrževanje bo obvezno dodeljeno splošnemu vzdrževalnemu podjetju EUIPO, kot je navedeno v pogodbi;(6) vključene so tudi vse tehnične, administrativne, organizacijske in inšpekcijske dejavnosti, potrebne za zagotavljanje zahtevane kakovosti izvedenih del in namestitev ter operativnih sprememb.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 198-480111
Obvestilo o javnem naročilu
14/10/2019 00:00