Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje svetovalnih storitev Evropski komisiji prek evropskega strokovnega...
Naročnik:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave v TED:
11/11/2019
Rok za prejem ponudb:
06/01/2020
Status:
Zaprto
Informacije
VT/2019/016
Zagotavljanje svetovalnih storitev Evropski komisiji prek evropskega strokovnega centra na področju politik delovnega prava, zaposlovanja in trga dela
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Delovno pravo (evropska mreža za delovno pravo)
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Sklop 2
Politika zaposlovanja in trga dela (evropska skupina strokovnjakov na področju zaposlovanja in trga dela)
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 217-531585
Obvestilo o javnem naročilu
11/11/2019 00:00