Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okoljske raziskave
Naročnik:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Datum objave v TED:
09/10/2019
Rok za prejem ponudb:
09/12/2019
Status:
Zaprto
Informacije
EASA.2019.HVP.08
Okoljske raziskave
Sklop 1: Okvirno naročilo za presojo vplivov na okolje – raziskava značilnosti emisij motorjev zrakoplovov;Sklop 2: Okvirno naročilo za presojo vplivov na okolje – raziskava o oceni hrupa rotoplanov in nove tehnologije;Sklop 3: Okvirno naročilo za zmanjševanje vplivov na okolje – povečana sposobnost za oceno ukrepov politike
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
Okvirni sporazum
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Okvirno naročilo za presojo vplivov na okolje – raziskava značilnosti emisij motorjev zrakoplovov
Cilj naročila je predvsem izboljšati zahteve za vzorčenje in merjenje emisij motorjev glede mase in števila nvPM iz zvezka II Priloge 16 ICAO ter predlagati bolj robustne prakse. Cilj dela je:1) analiza relativnega deleža zrakoplovov, opremljenih z motorji, ki niso regulirani glede nvPM v zvezi z operacijami in emisijami na posameznih evropskih letališčih;2) predlaganje in preskušanje novih ali sodobnih vzorčnih modelov in tehnik, ob upoštevanju najsodobnejšega razvoja;3) merjenje plinastih emisij (npr. NOx, HC, CO, CO2), emisij dima, mase in števila emisij nvPM ter velikosti delcev nvPM za regulirane in neregulirane motorje.
Sklop 2
Okvirno naročilo za presojo vplivov na okolje – raziskava o oceni hrupa rotoplanov in nove tehnologije
Cilj tega naročila je izboljšanje sposobnosti za evropsko presojo vpliva hrupa iz dveh vidikov:(i) povečanje podpore oblikovalcem politik EU pri razvoju in izvajanju ustreznih politik EU, vključno z npr. izvedbo celovitih presoj vplivov na okolje v okviru veljavnih in prihodnjih okoljskih predpisov EU;(ii) krepitev evropskega profila v okviru mednarodnih razprav, kot so tiste, ki jih je organiziral Odbor za varstvo okolja v letalstvu ICAO o določitvi prihodnjih mednarodnih okoljskih standardov v letalstvu, zlasti v zvezi s hrupom rotoplanov.
Sklop 3
Okvirno naročilo za zmanjševanje vplivov na okolje – povečana sposobnost za oceno ukrepov politike
Cilj naročila je posodobiti, izboljšati in potrditi sposobnosti modeliranja AERO-MS, ki bodo lahko podpirale oceno stroškov in koristi za široko paleto prihodnjih ocen politik. To vključuje sposobnost za oceno različnih možnosti okoljske politike v letalstvu na podlagi natančne karakterizacije letalske industrije in sposobnosti povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in modeli.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 195-473028
Obvestilo o javnem naročilu
09/10/2019 00:00