Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Naročilo storitev za tehnično podporo za platformo EU o sobivanju ljudi in velik...
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
10/07/2014
Rok za prejem ponudb:
04/09/2014
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Naročilo storitev za tehnično podporo za platformo EU o sobivanju ljudi in velikih mesojedov
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge:Naloga A – podpora za delo platformeZbiranje ustreznih dokumentov in dobrih praks:Izvajalec bo članom platforme pomagal opredeliti in zbrati primere dobrih praks zmanjšanja in/ali izogibanja konfliktom ter izkušnje v zvezi s situacijami, v katerih ljudje uspešno sobivajo z velikimi mesojedi.Pomoč s komunikacijskim načrtom platforme:Izvajalec bo Komisiji in članom platforme pomagal pripraviti osnutek komunikacijskega načrta za platformo, ki bo preko mreže članstva prenesen na krovne skupine deležnikov, ki sestavljajo platformo.Izvajalec bo oblikoval in pripravil zasnovo za letak s 4 stranmi, ki vsebuje najnovejše informacije o platformi, v vseh jezikih EU, razen v malteščini in irščini. Letake bo natisnila Evropska komisija.Naloga B – središče platforme za vireSredišče platforme za vire je spletno središče za vire, ki ne kopira drugih razpoložljivih virov, ampak poleg shranjevanja edinstvenih informacij ali informacij, ki niso na voljo drugje v digitalni obliki, zagotavlja povezave do le-teh (odvisno od avtorskih omejitev).Izvajalec bo posodobil in naknadno vzdrževal spletno stran o velikih mesojedih, razvito kot del spletnih strani GD ENV s področja narave, in sicer izključno z uporabo tehnologij, s katerimi je bila stran razvita (samo statične strani HTML).Storitev pogosto zastavljenih vprašanj (FAQ):Izvajalec bo vzdrževal del za FAQ na spletni strani v zvezi z vprašanji o najboljših praksah in svetovanjem o konfliktih med ljudmi in velikimi mesojedi.Redne okrožnice po e-pošti:Izvajalec bo pripravil mesečno glasilo za pošiljanje po e-pošti za člane platforme z novicami o novostih v zvezi z notranjim delom platforme ter prošnje za posredovanje podatkov in povratnih informacij članov platforme. Elementi teh okrožnic se lahko objavijo tudi v posodobitvah spletne strani, izvedenih vsaka dva meseca. Izdaje glasila bo GD za okolje pošiljal članom platforme.Naloga C – sestankiLetni sestanki:1 letni 1-dnevni sestanek platforme bo služil 2 namenoma: (1) popisu doseženega napredka pri tematskih nalogah in pozivu članom k posredovanju povratnih informacij; ter (2) priložnostim za mreženje med člani platforme. Izvajalec bo moral pripraviti seznam povabljenih, dnevni red, dokumentacijo za sestanek in zagotoviti strokovnjake z izkušnjami s področja spodbujanja razprav o konfliktih med ljudmi in velikimi mesojedi ter pripraviti zapisnik.Delavnice:Platforma bo sprejela odločitev v zvezi z največ 2 tematskima/regionalnima delavnicama, ki bi ju bilo treba organizirati v državah članicah. Izvajalec bo za ti delavnici zagotovil pomoč tako za Komisijo kot člane platforme pod podobnimi pogoji, kot veljajo za letni sestanek, tj. priprava dnevnega reda, dokumentacije za sestanek in zagotovitev strokovnjakov za spodbujanje razprav.Komisija bo zagotovila lokacijo za letni sestanek v Bruslju. Lokacije za delavnici bodo izbrali člani platforme, prav tako pa bodo krili stroške za te lokacije, če bodo nastali. To naročilo ne zajema stroškov za potovanja ali gostinske storitve na teh sestankih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
10/07/2014 00:00
Se ne uporablja
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2014/S 130-231897
Obvestilo o javnem naročilu
10/07/2014 00:00