Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo storitev, povezanih z razvojem politik in oceno izvajanja zakon...
Naročnik:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave v TED:
20/11/2019
Rok za prejem ponudb:
14/01/2020
Status:
Zaprto
Informacije
ENV/2019/OP/0018
Okvirno naročilo storitev, povezanih z razvojem politik in oceno izvajanja zakonodaje na področju industrijskih emisij
Zagotavljanje podpore Komisiji pri spremljanju in nadaljnjem razvoju politike, povezane z okoljskimi vplivi industrije, med drugim v skladu z direktivo o industrijskih emisijah, uredbo o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, uredbo o živem srebru in direktivo o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (Seveso III). Analize bodo poleg tega podlaga za spremembe zakonodajnih predlogov, s katerimi Komisija prispeva k izvajanju evropskega zelenega dogovora.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
90700000
00
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
20/11/2019 00:00
14/01/2020 16:00
16/01/2020 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 224-548542
Obvestilo o javnem naročilu
20/11/2019 00:00