Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
„Usposabljanje in letni obnovitveni tečaji za člane protipožarne službe“
Naročnik:
European Economic and Social Committee (EESC)
Datum objave v TED:
04/12/2019
Rok za prejem ponudb:
16/01/2020
Status:
Zaprto
Informacije
CESE/2019/FOR/01
„Usposabljanje in letni obnovitveni tečaji za člane protipožarne službe“
Evropski ekonomsko-socialni odbor namerava skleniti 1 okvirno pogodbo za izvedbo usposabljanja in letnih obnovitvenih tečajev za člane protipožarne službe v okviru Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in Evropskega odbora regij (OR) v skladu s kraljevim odlokom z dne 28.3.2014 o preprečevanju požarov na delovnih mestih v Belgiji (objavljenim v belgijskem uradnem listu „Moniteur belge“ dne 23.4.2014).Predmet naročila vključuje:— usposabljanja,— učne programe, avdiovizualne vire in učna gradiva,— izdajanje spričeval,— opremo za osebno zaščito udeležencev,— kosila in malice med odmori,— izvajalčevo zagotovitev centra za usposabljanje, kjer bodo usposabljanja potekala,— posvetovalne sestanke v prostorih naročnika,— morebitne prilagoditve učnih programov in učnih gradiv.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Najnižja cena
80550000
BE
Prelomne točke
04/12/2019 00:00
16/01/2020 23:59
24/01/2020 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2019/S 247-607928
Popravek
23/12/2019 00:00
2019/S 234-572907
Obvestilo o javnem naročilu
04/12/2019 00:00