Podrobnosti javnega razpisa

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Naslov:
Storitve internetne povezave in fiksne telefonije.
Naročnik:
EUROJUST
Datum objave v TED:
05/09/2014
Rok za prejem ponudb:
05/11/2014
Status:
Zaprto
Informacije
2014/PO/EJ/9.
Storitve internetne povezave in fiksne telefonije.
Cilj tega razpisnega postopka je Eurojustu zagotoviti kakovostne, neprekinjene storitve internetne povezave in fiksne telefonije. Te storitve so kritične za poslovanje in zato morajo biti zanesljive, dostopne in odporne na okvare (sklop 1). Poleg storitev internetne povezave in fiksne telefonije želi Eurojust naročiti tudi povezane storitve, tj. univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke (UIFN) in storitve brezplačne telefonije (sklop 2). Ob upoštevanju teh zahtev Eurojust išče izvajalca(-e), sposobnega(-e) zagotoviti storitve, opisane v tehničnih specifikacijah (Priloga A), skladno s pogodbenimi pogoji (Priloga D), ob zagotavljanju minimalnih storitvenih zahtev (Priloga A.1). Ponudniki lahko predložijo tudi ustrezne predloge za zagotavljanje dodatnih storitev, opredeljenih v tehničnih specifikacijah (Priloga A) in ki so del meril za oddajo. Te storitve niso obvezne, vendar bodo del naročila, če bodo na voljo. Poleg tega ponudnike prosimo, da Eurojustu predložijo svoje rešitve za zmanjšanje stroškov obveznih storitev (storitve internetne povezave in fiksne telefonije), ob hkratnem ohranjanju ali izboljšanju učinkovitosti storitev. To je del meril za izbor in mora biti vključeno v Prilogo B.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Storitve internetne povezave in fiksne telefonije Storitve internetne povezave in fiksne telefonije, vključno z dodatnimi storitvami.
Sklop 2 Univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke Univerzalne mednarodne brezplačne telefonske številke (UIFN) in in storitve brezplačne telefonije.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2014/S 206-363878 Popravek 25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115 Popravek 21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091 Obvestilo o javnem naročilu 05/09/2014 00:00