Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pravni pregled v zvezi z varstvom industrijskega modela v Evropi
Naročnik:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Datum objave v TED:
05/08/2014
Rok za prejem ponudb:
17/09/2014
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
MARKT/2014/083/D.
Pravni pregled v zvezi z varstvom industrijskega modela v Evropi
V okviru te študije bo raziskano, ali je obstoječi pravni okvir EU za varstvo industrijskega modela – tj. direktiva o pravnem varstvu modelov (direktiva o modelu) in uredba o modelih Skupnosti (uredba o modelu) – enostavno dostopno, učinkovito, smotrno in najnovejše orodje, ki evropska podjetja in oblikovalce spodbuja k naložbam v dejavnost s področja modelov in inovacije.V zvezi z direktivo o modelu bo v okviru študije raziskano, ali je uskladitev trajanja varstva pravic iz registriranega modela pospešila delovanje notranjega trga glede blaga, ki vključuje modele. Poleg tega bo v okviru študije analizirano, ali je izvajanje direktive o modelu s strani držav članic le-tem povzročalo kakršne koli težave in ali obstajajo pomembna vprašanja, ki se kljub uskladitvi ali zaradi pomanjkanja uskladitve še vedno razlikujejo med državami članicami in ki negativno vplivajo na delovanje sistema varstva modelov. Na podlagi tega bo v okviru študije raziskano, ali obstaja potreba po nadaljnji uskladitvi nacionalne zakonodaje.V zvezi z uredbo o modelu bo v okviru študije raziskano, v kolikšni meri je bil dosežen cilj te zakonodaje – tj. vzpostavitev enotnega in uporabnikom prijaznega sistema varstva modelov – in na kakšne načine koristi uporabnikom. V okviru študije bodo prav tako opredeljene kakršne koli posebne težave, ki bi lahko negativno vplivale na dostopnost in nemoteno delovanje sistema.Z ozirom na direktivo o modelu in uredbo o modelu bo v okviru študije ocenjeno, ali je evropski sistem varstva modelov po več kot 10 letih od njegove vzpostavitve še vedno najnovejši in ali sta potrebni posodobitev in prilagoditev v smislu tehnološkega napredka ali novih potrošniških trendov.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
05/08/2014 00:00
Se ne uporablja
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2014/S 148-265394 Obvestilo o javnem naročilu 05/08/2014 00:00