Podrobnosti javnega razpisa

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Naslov:
Razvoj in podpora infrastrukture in storitev, povezanih z sodelovanjem EU pri ki...
Naročnik:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Datum objave v TED:
17/02/2020
Rok za prejem ponudb:
30/03/2020
Status:
Zaprto
Informacije
ENISA F-COD-20-T03
Razvoj in podpora infrastrukture in storitev, povezanih z sodelovanjem EU pri kibernetskih krizah (3 sklopi)
Agencija ENISA želi skleniti pogodbo o storitvah z najmanj 3 ponudniki storitev na sklop, ki lahko zagotovijo podporo na področju sodelovanja EU pri kibernetskih krizah. 3 glavna področja so:sklop 1: priprava gradiva za vaje, naloge in usposabljanja;sklop 2: zagotavljanje infrastrukture za operativno sodelovanje in vaje tersklop 3: izdelava avdiovizualnega gradiva ter novinarska podpora, podpora pri javnih zadevah in zaledna podpora.Izbrani ponudniki bodo lahko v poznejši fazi sodelovali v postopkih ponovnega odpiranja konkurence med več okvirnimi izvajalci za vsak sklop.Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki lahko zajema samo 1 ali več sklopov, ter jih spodbujamo, da se povežejo v konzorcij in/ali uporabijo podizvajalce, da bi dosegli minimalne zahteve za posamezni sklop.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Okvirni sporazum
72000000
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Priprava gradiva za vaje, naloge in usposabljanja Od ponudnikov se pričakujejo strokovne izkušnje in znanje na naslednjih področjih:(a) bogate izkušnje na tehničnem področju kibernetske varnosti;(b) poglobljeno znanje s področja groženj kibernetski varnosti;(c) izkušnje s tehničnimi analizami incidentov, npr. analizami zlonamerne programske opreme, analizami dnevnikov, forenzičnimi analizami;(d) razvoj gradiva v zvezi s tehničnimi izdelki/incidenti;(e) solidno tehnično znanje o preskušanju odpornosti proti prodiranju;(f) izkušnje s pripovedovanjem zgodb, oblikovanjem iger in razvojem scenarijev;(g) izkušnje s tekmovanji, vajami in igrami s področja kibernetske varnosti (vključno s tekmovanji v obliki kraje zastave [Capture the Flag – CTF]);(h) izkušnje s tekmovanji v obliki kraje zastave, sobami pobega, tekmovanji med ekipami itd.;(i) izkušnje z izzivi, povezanimi s strojno opremo;(j) znanje s področja igrifikacije in resnih iger;(k) izkušnje z razvojem gradiva za usposabljanje na področju kibernetske varnosti;(l) izkušnje z razvojem gradiva za e-učenje s področja kibernetske varnosti;(m) izkušnje s splošnim upravljanjem varnosti informacij;(n) izkušnje pri izvajanju usposabljanj in predavanj za strokovnjake s področja kibernetske varnosti.
Sklop 2 Zagotavljanje infrastrukture za operativno sodelovanje in vaje Da bi bil upravičen, mora ponudnik dokazati usposobljenost na vsaj 1 spodnjem področju:(a) zagotavljanje, upravljanje in podpora infrastrukture za platforme na lokaciji in/ali v oblaku, na primer:— načrtovanje omrežne in strojne infrastrukture,— uvajanje infrastrukture,— infrastrukturna podpora in upravljanje,— integracija infrastrukture z obstoječimi platformami,— ustrezne podporne storitve v skladu z določenimi sporazumi o ravni storitev (tj. službe za pomoč uporabnikom, ki delujejo 24 ur na dan in 7 dni v tednu);(b) programska oprema:— razvoj in vzdrževanje programske opreme: preskušanje, neprekinjena integracija, neprekinjena dostava, vprašanja in odgovori itd.,— obvladovanje ranljivosti,— orodja za razvoj in delovanje;(c) revizijske storitve:— splošne revizijske storitve (tj. ISO 27000, Splošna uredba o varstvu podatkov itd.),— preskušanje odpornosti proti prodiranju infrastrukture na lokaciji in v oblaku, programske opreme in kode,— okrepitev varnosti platform;(d) nastajajoče tehnologije: strokovno znanje s področja novih raziskav/nastajajočih tehnologij, kot so:— umetna inteligenca (nadzorovano/nenadzorovano učenje, obdelava naravnega jezika, strojno učenje),— analitika masovnih podatkov, podatkovno rudarjenje/klasifikacija podatkov/grozdenje podatkov, obdelava podatkov, združevanje in vizualizacija podatkov iz različnih odprtih virov,— tehnologije veriženja podatkovnih blokov za zagotavljanje varnosti, preverjanje in sledenje;(e) razvoj, zagotavljanje, podpora in vzdrževanje specializiranih platform:— platforme za kibernetske vaje,— platforme za tekmovanja v obliki kraje zastave,— platforme s kibernetsko razsežnostjo,— platforme za usposabljanje na področju varnosti IT/splošno usposabljanje, platforme za e-učenje,— platforme z obveščevalnimi podatki iz javnih virov,— platforme za sodelovanje pri kibernetski krizi.
Sklop 3 Izdelava avdiovizualnega gradiva, novinarska podpora, podpora pri lobiranju in zaledna podpora Od ponudnikov se pričakujejo strokovne izkušnje in znanje na naslednjih področjih:(a) izdelava avdiovizualnega gradiva:— video produkcija,— računalniška grafika, infografika,— posebni učinki,— promocijsko gradivo,— igra ali zagotavljanje igralcev,— pripovedovanje zgodb,— komuniciranje in predstavitve,— pisno in govorno znanje vsaj angleščine (znanje drugih jezikov EU je prednost);(b) administrativne storitve:— moderiranje vaj s področja kibernetske varnosti (na politični/operativni/tehnični ravni EU),— pisanje zapisnikov,— zagotavljanje podpore v zvezi s projektno dokumentacijo,— priprava poročil o konferencah/delavnicah,— pisno in govorno znanje vsaj angleščine (znanje drugih jezikov EU je prednost);(c) zagotavljanje strokovnega znanja na področju lobiranja in medijskih scenarijev za kibernetske vaje, naloge in druge dejavnosti:— izkušnje s področja novinarstva,— izkušnje z javnim komuniciranjem,— strateška priprava, načrtovanje, razvoj in izvajanje lobističnih dejavnosti,— priprava medijskih scenarijev, dogodkov in prispevkov za kibernetske vaje,— igranje vlog medijskih strokovnjakov (novinarjev) med kibernetskimi vajami,— pisno in govorno znanje vsaj angleščine (znanje drugih jezikov EU je prednost);(d) zagotavljanje strokovnega znanja in izkušenj za dejavnosti upravljanja projektov:— načrtovanje in izvedba sestankov,— zagotavljanje podpore v zvezi s projektno dokumentacijo,— pisno in govorno znanje vsaj angleščine (znanje drugih jezikov EU se upošteva kot prednost),— informacije in izsledki v zvezi z upravljanjem projektov (gantogrami, mejniki, tveganja, blažitveni ukrepi itd.);(e) zagotavljanje strokovnega znanja in izkušenj na področju prevajalskih in tolmaških storitev:— storitve tolmačenja na kraju samem,— zagotavljanje podpore na dogodkih in konferencah,— prevajanje dokumentov,— simultano tolmačenje,— tolmačenje prek telefona;(f) lektoriranje in urejanje dokumentov, študij (angleški jezik).
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2020/S 054-127375 Popravek 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Obvestilo o javnem naročilu 17/02/2020 00:00