Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev za skupino Evropske investicijske banke (skupina EIB) na ...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
22/05/2020
Rok za prejem ponudb:
22/06/2020
Status:
Zaprto
Informacije
CFT-1590
Zagotavljanje storitev za skupino Evropske investicijske banke (skupina EIB) na področju vzdržnosti
Zagotavljanje storitev na področju vzdržnosti.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Več serij
2
Okvirni sporazum
http://www.eib.org/about/procurement
600000.00 EUR
90700000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
22/05/2020 00:00
22/06/2020 15:00
24/06/2020 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Poročanje o vzdržnosti in povezane storitve
Priprava in objava poročila o vzdržnosti skupine EIB ter posebne naloge za podporo ali izboljšanje postopka poročanja o vzdržnosti.
Sklop 2
Svetovalne storitve v zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb
Svetovalne storitve v zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb lahko med drugim vključujejo primerjalne analize, raziskave trendov/tržne raziskave ali študije.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 099-236263
Obvestilo o javnem naročilu
22/05/2020 00:00