Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Paritete kupne moči (PKM) v zvezi z investicijskim blagom in bolnišničnimi stori...
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
20/04/2020
Rok za prejem ponudb:
04/06/2020
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Paritete kupne moči (PKM) v zvezi z investicijskim blagom in bolnišničnimi storitvami
Paritete kupne moči (PKM) v zvezi z investicijskim blagom in bolnišničnimi storitvami. Paritete kupne moči (PKM) so kazalniki cenovnih razlik med državami. Ta razpis zajema usklajevanje raziskav o cenah naložbene opreme, gradenj in bolnišničnih storitev.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
Javno naročilo
79330000
Pogoji sodelovanja
Glejte spletni naslov v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Usklajevanje raziskave PKM v zvezi s cenami naložbene opreme v letu 2021 Ta sklop zajema usklajevanje raziskave o cenah naložbene opreme, ki je ena od dveh raziskav o bruto investicijah v osnovna sredstva. Naložbena oprema predstavlja velik del bruto investicij v osnovna sredstva ter zajema stroje, električno in optično opremo, transportno opremo in programsko opremo. Raziskava o cenah naložbene opreme se izvede vsako drugo leto. Ta sklop se nanaša na raziskavo, ki bo izvedena leta 2021. Priprave na to raziskavo se bodo začele leta 2020, potrjevanje raziskave pa se bo zaključilo leta 2022.Delo zajema izvedbo raziskave v vseh 37 sodelujočih državah (glej „Splošne informacije o vseh sklopih“) in nekaj dejavnosti, povezanih z Gruzijo in Ukrajino, ki v mednarodnem primerjalnem programu sodelujeta v okviru programa PKM, ki ga izvajata Eurostat in OECD.
Sklop 2 Usklajevanje raziskav PKM v zvezi s cenami gradenj v letih 2021 in 2022 Ta sklop zajema usklajevanje raziskave o cenah gradenj, ki je ena od dveh raziskav o bruto investicijah v osnovna sredstva. Gradnje predstavljajo velik delež bruto investicij v osnovna sredstva. Vključujejo gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter gradbene inženirske objekte. Paritete kupne moči na področju gradenj temeljijo na cenah t. i.  popisov del (Bills of Quantities – BoQs), ki so podrobni opisi fiktivnih gradbenih projektov, ki zajemajo seznam predmetov, ki jim je treba določiti ceno. Raziskavi bosta izvedeni leta 2021 in 2022.Delo zajema izvedbo raziskave v vseh 37 sodelujočih državah (glej „Splošne informacije o vseh sklopih“) in nekaj dejavnosti, povezanih z Gruzijo in Ukrajino, ki v mednarodnem primerjalnem programu sodelujeta v okviru programa PKM, ki ga izvajata Eurostat in OECD.
Sklop 3 Usklajevanje raziskav PKM v zvezi s cenami bolnišničnih storitev v obdobju 2021–2024 Ta sklop zajema usklajevanje raziskav PKM v zvezi s cenami bolnišničnih storitev. Bolnišnične storitve predstavljajo velik delež izdatkov za zdravje. Vsako leto se zberejo podatki o cenah iz preteklih treh let, kar omogoča pregled podatkov iz prejšnjih let.Delo zajema vseh 37 sodelujočih držav (glej „Splošne informacije o vseh sklopih“) in raziskave, ki bodo izvedene v obdobju 2021–2024.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 077-181179 Obvestilo o javnem naročilu 20/04/2020 00:00