Podrobnosti javnega razpisa

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Naslov:
Mobilne komunikacije
Naročnik:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave v TED:
06/03/2020
Rok za prejem ponudb:
07/07/2020
Status:
Zaprto
Informacije
AO 713
Mobilne komunikacije
Namen tega javnega razpisa je oddati samostojno okvirno naročilo storitev za zagotavljanje storitev mobilne telefonije in pripadajoče opreme. Zagotoviti je treba vsaj naslednje mobilne komunikacijske storitve: glasovno komunikacijo, podatkovno komunikacijo, besedilna sporočila (SMS).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Okvirni sporazum
Najnižja cena
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Pogoji sodelovanja
Ponudniki, ki so v eni od situacij, opisanih v členih 136 in 141 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano.Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero oddajajo prijavo. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo:(a) dokazilo o vpisu v poslovni ali trgovski register v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja države, v kateri ima ponudnik sedež;(b) čitljiva kopija obvestila o imenovanju osebe/oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj navedeni dokument.
Ponudniki morajo imeti ustrezno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo okvirnega naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če bo Sodišče na podlagi informacij, ki jih predloži ponudnik, dvomilo o poslovni in finančni sposobnosti ponudnika ali če bo ta jasno nezadostna za izvedbo naročila, se lahko ponudba zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnega koli finančnega nadomestila. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo:— računovodski izkazi ali njihovi izvlečki za obdobje zadnjih 2 zaključenih poslovnih let,— poročilo o specifičnem letnem prometu v zvezi s storitvami iz tega javnega razpisa za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni.
Najnižji letni promet gospodarskih subjektov v zvezi s storitvami iz tega javnega razpisa za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni, mora znašati 400 000 EUR ali več.
Ponudniki morajo imeti ustrezno tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika.Tehnična in strokovna sposobnost bo ocenjena na podlagi ponudnikovega strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z zahtevanimi storitvami. Skupaj s ponudbo je treba predložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:— dokument, ki potrjuje, da je podjetje pooblaščeno za zagotavljanje storitev mobilne telefonije v vsaj eni od držav članic EU,— dokazila o najmanj 3 referencah (naročilih) najpomembnejših strank v zadnjih 3 letih,
— ponudnik mora biti pooblaščen za zagotavljanje storitev mobilne telefonije v vsaj eni od držav članic EU. Pred začetkom zagotavljanja storitev mora ponudnik pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev mobilne telefonije v Luksemburgu,— ponudnik je v zadnjih 3 letih izvedel najmanj 3 naročila storitev, podobnih storitvam iz tega javnega razpisa. Kot dokazilo o izkušnjah mora predložiti 3 reference (naročila) najpomembnejših strank v zadnjih 3 letih.
Prelomne točke
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2020/S 120-290801
Popravek
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Popravek
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Popravek
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Popravek
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Obvestilo o javnem naročilu
06/03/2020 00:00