Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Tehnična pomoč za spremljanje projektov LIFE (subvencije za ukrepe in operativne...
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
25/04/2012
Rok za prejem ponudb:
05/06/2012
Status:
Zaprto
Informacije
ENV.E.4/SER/2012/0015
Tehnična pomoč za spremljanje projektov LIFE (subvencije za ukrepe in operativne subvencije), komuniciranje o programu LIFE in druge povezane dejavnosti.
Izvajalec mora pomagati Komisiji pri izvajanju programa LIFE v vseh fazah upravljanja projekta. To bo med drugimi dejavnostmi vključevalo spremljanje vseh odprtih projektov (približno 850 projektov), ki jih je v okviru uredb LIFE sofinanciral program LIFE, podporo za spremljanje okoljskih nevladnih organizacij v okviru operativnih subvencij LIFE+ in komunikacijske dejavnosti. En strokovnjak za polni delovni čas mora spremljati približno 16–20 projektov. Za komunikacijske dejavnosti je predvidenih 12 ljudi.Vsa korespondenca v okviru projektov mora biti ocenjena s pomočjo standardnih vzorcev obrazcev, ki jih pripravi Komisija. To vključuje poročila o napredku, poročila v zvezi z zahtevki za plačilo za dodatne klavzule. Projekte je treba tudi letno obiskovati. Izvajalec mora zagotoviti strokovno znanje v vseh 3 delih programa. Strokovno znanje za LIFE „Narava“ vključuje predvsem znanje s področij upravljanja dejavnosti ohranjanja narave, direktiv „Ptice“ in „Habitat“ ter ohranjanja narave na lokalni ravni. Strokovno znanje za LIFE „Okolje“ vključuje predvsem znanje na področjih podnebnih sprememb, vode, zraka, tal, mestnega okolja, hrupa, kemikalij, okolja in zdravja, odpadkov in naravnih virov, gozdov, inovativnih in strateških pristopov. Strokovno znanje za LIFE „Informacije“ vključuje predvsem znanje na področjih iz LIFE „Narava“, LIFE „Okolje“ in preprečevanja gozdnih požarov. Več informacij o programu LIFE je mogoče najti na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Zahtevana bosta tudi pomoč pri komuniciranju in strokovno znanje pri oblikovanju in upravljanju publikacij, multimedijskih virov informacij in dogodkov. Naročilo bo zajemalo naslednje dejavnosti:1. tehnično in upravno pomoč pri nalogah, ki se nanašajo na spremljanje izvajanja projektov v okviru subvencij za ukrepe LIFE+;2. podporo pri spremljanju okoljskih nevladnih organizacij v okviru operativnih subvencij LIFE+;3. komunikacijske dejavnosti: tehnična in upravna pomoč za komunikacijske dejavnosti na ravni EU v zvezi s programom LIFE+, njihovimi subvencijami za ukrepe in operativnimi subvencijami za nevladne organizacije.Cilji:K točki (1) Delovne subvencije:Komisija išče tehnično in upravno pomoč za naloge, ki se nanašajo na izvajanje projektov v okviru programov LIFE+ in LIFE III. Cilj tega naročila je pomagati Komisiji pri tem delu. Izvajalec bo pomagal Komisiji s spremljanjem in ocenjevanjem napredka projekta na tehnični in finančni ravni ter zagotavljal njegovo skladnost z operativnimi stroški. Deloval bo strogo kot svetovalni organ za Komisijo in ne bo sodeloval pri vodenju finančnih virov. Izvajalec mora biti neodvisen od projektov. Kot svetovalni organ Komisije mora pregledovati projekte in zagotavljati tehnične in finančne ocene poročil, predloženih Komisiji, ter tehnične in finančne smernice za projekte. Izvajalec ne bo pooblaščen za sprejemanje kakršnih koli odločitev v imenu Komisije.K točki (2) Operativne delovne subvencije:Širši cilj tega naročila je zagotoviti neodvisno, zunanje strokovno znanje za pomoč GD za okolje pri spremljanju upravičencev subvencij za nevladne organizacije v okviru LIFE in oceno njihove posamične in skupne uspešnosti in dosežkov, s pomočjo: — podrobnega pregleda in ocene finančnih in tehničnih poročil za upravičence,— nadzornih obiskov (revizij) za izbor 8 upravičencev.Namen spremljanja nevladnih organizacij je:— Komisiji zagotoviti informacije z ozirom na odobritev zaključnih poročil in izračun končnih plačil,— Komisiji zagotoviti podrobne informacije o skladnosti izbranih upravičencev z določili Sporazuma o subvencijah, kakovosti njihovih finančnih, vodstvenih in upravnih sistemov, kakor tudi o kakovosti izvedenih dejavnosti za izvajanje delovnega programa,— Komisiji zagotoviti splošni pregled dejavnosti in rezultatov nevladnih organizacij v okviru programa kot celote, na podlagi...
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
25/04/2012
Se ne uporablja
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2012/S 80-130436 Obvestilo o javnem naročilu 25/04/2012